...
  • PL   EN

Odeszła Danuta Nakoneczna

Żegnamy ze smutkiem dr Danutę Nakoneczną, niezwyłego i twórczego padagoga. Była bardzo aktywna w tworzeniu i realizacji programu pomocy wybitnie zdolnym.

Pozostanie w naszej pamięci.

Danuta Nakoneczna zmarła 19 stycznia 2014.

życiorys i bibliografia