Stypendyści o zainteresowaniach naukowych – Rekrutacja 2020

Duży Fundusz

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice szkół średnich, zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i humanistycznymi. Zgłoś się, jeśli cechuje Cię ciekawość i chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Co oferujemy?

Mały Fundusz

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice szkół podstawowych, od 5 klasy, zainteresowanych rozwijaniem się jako młody badacz dziedzin ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych.

Co oferujemy?

Jak się zgłosić?

Wszyscy kandydaci muszą wypełnić formularz rekrutacyjny. Stypendystów do Dużego i Małego Funduszu przydzielamy na podstawie wieku i klasy do której uczęszczają.

naukowcy

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których  autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc.

Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania.

To co sami o sobie napiszecie, jest dla nas równie ważne jak Wasze prace, osiągnięcia, opinie ze szkoły i inne załączone dokumenty.

Aby pomóc Wam w przygotowaniu takiej wypowiedzi zamieszczamy tutaj pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Twoja wypowiedź nie musi się ograniczać do odpowiedzi na te pytania, ale powinna takie odpowiedzi zawierać. Wypowiedź jest koniecznym warunkiem rozważania Twojej kandydatury. Dołącz ją w formacie PDF do swojego profilu w naszej bazie. Jeśli masz jakieś własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia. Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzi?

Prosimy, odpowiedź najpełniej jak umiesz na poniższe pytania. Przeczytaj wszystkie pytania zanim zaczniesz odpowiadać. Poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich odpowiedzi. Ten list to dla nas najważniejsze źródło wiedzy o Tobie.

 1. Przedstaw się krótko. Napisz kilka słów o miejscu, w którym mieszkasz, rodzinie i szkole.
 2. Jakie dziedziny nauki interesują Cię najbardziej (nie muszą to być przedmioty szkolne)? Wymień je i opisz, dlaczego wydają Ci się najciekawsze.
 3. Wymień kilka problemów lub zagadnień, nad którymi ostatnio się zastanawiałeś. Czy znalazłeś je w książkach lub Internecie? A może podsunął Ci je nauczyciel lub opiekun lub sformułowałeś je samodzielnie. Napisz o tym.
 4. Wymień książki, których przeczytanie miało największy wpływ na rozwój Twoich zainteresowań i które uważasz za najbardziej wartościowe. Napisz, co dało Ci ich przeczytanie.
 5. W jaki jeszcze sposób rozwijasz swoje zainteresowania? Czy bierzesz udział w zajęciach dodatkowych, wykonujesz doświadczenia lub obserwacje, prowadzisz własne badania (np. przygotowujesz projekt na konkurs lub olimpiadę)? Napisz o tym. Jeśli spisałeś już gdzieś wyniki swojej pracy (artykuły, eseje, wiersze, opisy obserwacji) załącz je w osobnych plikach – chętnie się z nimi zapoznamy.
 6. Czy ktoś z nauczycieli lub opiekunów pomaga Ci w znaczący sposób w rozwijaniu zainteresowań? Jeśli tak, napisz o tym.
 7. Co jest dla Ciebie największą przeszkodą w rozwijaniu zainteresowań (brak dostępu do informacji, sprzętu i literatury, brak opiekuna naukowego itp.)?
 8. W jaki sposób udział w programie Funduszu mógłby Ci pomóc w rozwoju? Napisz, dlaczego chcesz być uczestnikiem programu.
 9. Na co jeszcze poza rozwijaniem zainteresowań poświęcasz swój wolny czas?
 10. Wymień te spośród swoich osiągnięć, które uważasz za najważniejsze – nie więcej niż 5. W osobnych plikach dołącz skany dyplomów, lub umieść linki do stron z informacją o wynikach konkursu lub olimpiady.
 11. Skąd wiesz o programie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci?

Twój list będą czytali naukowcy, specjaliści z poszczególnych dziedzin, a nie urzędnicy. Dlatego pisz tak, jakbyś pisał do starszych „kolegów po fachu”.

naukowcy - obóz naukowy w Serocku 2018
Podziel się!