...
 • PL   EN

Najlepsze w Polsce uczniowskie projekty badawcze wybrane!

Zakończyły się Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. Jury przyznało równorzędne I nagrody projektom z fizyki, matematyki i biologii. Gratulujemy!

Na zgłoszenia do kolejnej edycji Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka do końca października.

 

Tymczasem we wrześniu przed czterema zwycięzcami Polskich Eliminacji trudne zadanie – podtrzymania zwycięskiej serii naszych reprezentantów na EUCYS. Przez ostatnie piętnaście lat Polacy nie wracali z finałów bez nagrody.

{gallery}13-odkrycia-MZ{/gallery}

fot. Marianna Zadrożna

 

20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych zaprezentowano w niedzielę 17 marca w Centrum Nauki Kopernik. Przy plakatach prezentujących wyniki badań goście CNK mogli porozmawiać z ich autorami – uczestnikami Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. W południe ogłoszono zwycięzców Polskich Eliminacji. 

Gumiela, Kozik

Horawa

Jankowski

 

3 równorzędne I nagrody w wysokości 5.000 PLN i nominacje do reprezentowania kraju na wrześniowych europejskich finałach konkursu w Pradze zdobyły projekty:

 

 • Michała Gumieli z Andrychowa i Rafała Kozika z Bielska-Białej, „Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów”

 

 • Aleksandra Horawy z Warszawy, „Skończone przestrzenie metryczne”

 

 • Arkadiusza Jankiewicza z Wałbrzycha, „Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych”

 

2 równorzędne II nagrody w wysokości 4.500 PLN zdobyły prace:

 

 • Xaviera Dobrzańskiego z Wrocławia, „Studia nad fauną motyli śródmieścia Wrocławia. Tinea translucens Meyrick, 1917 jako nowy dla Polski gatunek motyla”

 

 • Łukasza  Skoczylasa z Grodźca, „Występowanie motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego”

 

 

4 równorzędne III nagrody w wysokości 3.000 PLN zdobyły projekty:

 

 • Katarzyny Bieluń z Kościna i Anny Fabich  ze Szczecina, „Nasi chemiczni przyjaciele – ciecze jonowe. Synteza i właściwości”

 

 • Bartłomieja Błeszyńskiego ze Szczecina, „Wzmacnianie, analiza i przekształcanie na formę cyfrową sygnału elektromiograficznego (EMG)”

 

 • Mateusza Wilczka z Borówca, „Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na wzrost i przyrost biomasy części nadziemnej oraz na gęstość aparatów szparkowych na liściach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.)”

 

 • Bartłomieja Zawalskiego z Warszawy, „Powrót średnich” 

 

Nagrody pieniężne od lat przekazuje Fundacja BRE Banku. Wszyscy laureaci mają ponadto zapewnione indeksy najlepszych polskich uczelni.

 

Jury przyznało także 4 nagrody za świetne plakaty autorom prac:

 • Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych), „Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych”
 • Monika Jelonek (Kraków), „Synteza nowych hydrofilowych pochodnych kobinamidu”
 • Karolina Klepacz (Łódź), „Synteza oraz zastosowanie porfiryny jako bifunkcyjnego katalizatora w enancjoselektywnej reakcji utleniania związków karbonylowych w pozycji α”
 • Wojciech Nadara (Warszawa), „Grafy k-dobre”

 

Do tegorocznej edycji zgłoszono 59 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i techniki. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach, łącznie wzięło w nim udział 71 młodych naukowców z całej Polski. To spora liczba, bo projekty muszą zostać wcześniej nagrodzone w innym ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace oceniali specjaliści z poszczególnych dziedzin, a ich opinie stanowiły podstawę decyzji sędziów.

W połowie stycznia Jury Polskich Eliminacji zadecydowało o zakwalifikowaniu do finału 20 projektów 26 nastoletnich autorów.

Zobacz folder z abstraktami prac finałowych [PDF]

 

Polski finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE ma formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie prezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności.

Podczas finałów w 2012 roku w Bratysławie jedną z trzech pierwszych nagród i nagrodę honorową, w postaci udziału w przyszłorocznym London International Youth Science Forum, zdobył 17-letni Jakub Nagrodzki z Łomży za napisaną jeszcze w łomżyńskim gimnazjum pracę Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej.

Jedną z trzech trzecich nagród zdobyła ponadto Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, za pracę Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum.

Nasz kraj reprezentował także Tymoteusz Król z Wilamowic, absolwent IV LO w Bielsku-Białej, z pracą Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych.

Cała trójka została rok temu laureatami pierwszej nagrody Polskich Eliminacji EUCYS, które miały miejsce w CNK.

 

Więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE na stronie fundusz.org/konkurs

 

Odkrycia. Festiwal Młodych Badaczy