...
  • PL   EN

Na nowe zgłoszenia uczniów czekamy do 30 czerwca

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca.

Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

Rekrutację prowadzimy w internecie – komplet dokumentów należy zgromadzić na swoim koncie do 15 lipca.

Nasze stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.

Rekrutacja zdolnych uczniów
projekt plakatu: Dorka Budacz

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.
 
Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla zdolnego dziecka powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do programu pod adresem rekrutacja@fundusz.org

W tym roku rekrutację prowadzimy przez internet.

Formularz rejestracyjny: baza.fundusz.org

Publikujemy krótki przewodnik, jak zgłosić ucznia (i jak się zgłosić samemu).


Jakie są nasze oczekiwania?

W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie. Należy ją przesłać w formacie PDF za pośrednictwem naszej strony. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na komplet dokumentów czekamy do połowy lipca.

Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa
 
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku.

 

Rekrutacja krok po kroku

0. Warto już teraz przygotowywać dokumenty. Dane kontaktowe ucznia (e-mail) można przesłać nam na adres rekrutacja@fundusz.org

1. Uczeń powinien zarejestrować się na naszej stronie (formularz rejestracyjny).

2. Kompletny wniosek o przyjęcie do programu (list, prace, skany dyplomów, rekomendacje) należy przesłać również za pośrednictwem naszej strony.

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac do 31 lipca.

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października.

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

 

 

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

 

Dowiedz się więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym