...
  • PL   EN

Uwaga! Na nowe zgłoszenia uczniów czekamy do 30 czerwca

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.
 
Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla zdolnego dziecka powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

W tym roku rekrutację prowadzimy przez internet.

Formularz rejestracyjny: baza.fundusz.org

Publikujemy krótki przewodnik, jak zgłosić ucznia (i jak się zgłosić samemu).

Na nowe zgłoszenia czekamy do końca czerwca, a czas na skompletowanie wniosku uczniowie mają do połowy lipca.

Rekrutacja do KFnrD krok po kroku:

0. Warto już teraz przygotowywać dokumenty. Dane kontaktowe ucznia (e-mail) można przesłać nam na adres rekrutacja@fundusz.org

1. Uczeń powinien zarejestrować się na naszej stronie (formularz rejestracyjny) do końca czerwca.

2. Kompletny wniosek o przyjęcie do programu (list, prace, skany dyplomów, rekomendacje) należy przesłać również za pośrednictwem naszej strony (do 15 lipca).

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac do 31 lipca.

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października.

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

 

Dowiedz się więcej: fundusz.org/program/rekrutacja