...
  • PL   EN

Muzyka Dawnego Milicza

Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Daniel Targosz, Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu
Tomasz Kusch, Dyrektor Ośrodka Kultury w Miliczu
Michał Mizera, Pomysłodawca koncertu

zapraszają serdecznie na koncert
„Muzyka dawnego Milicza”

8 sierpnia (sobota) o godz. 18:00 w Sali Balowej Pałacu Maltzanów w Miliczu

wykonawcy:
Klaudia Kolano (flet)
Bartosz Czyżewski (skrzypce)
Wojciech Bafeltowski (wiolonczela)
Mateusz Obszański (gitara)
Piotr Pawlak (fortepian)

uczestnicy Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym organizowanego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

prowadzenie koncertu: Sonia Wronkowska

Przełom osiemnastego i dziewiętnastego wieku był czasem rozkwitu kultury muzycznej na dworze Maltzanów w Miliczu. Kilku przedstawicieli tego rodu znanych było ze sprawowanego patronatu muzycznego, a Mortimer Maltzan (1793-1843) również komponował. W pałacu zatrudniony był zespół muzyków, a Maltzanowie nie szczędzili środków finansowych na kształcenie najzdolniejszych z nich. Zgodnie z upodobaniami hrabiego Joachima Carla Maltzana (1733-1817), który prawdopodobnie jako pierwszy powołał stałą dworską kapelę muzyczną, w repertuarze pałacowym dominowały utwory na mało już wówczas popularny instrument – violę da gamba.

Kolekcja rękopisów i druków muzycznych z biblioteki Maltzanów z Milicza zachowała się w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokąd trafiła wraz z całą biblioteką pałacową w 1945 roku. Przez 69 lat pozostawała nieznana badaczom oraz wykonawcom. Kolekcję jako pierwsza opracowała Sonia Wronkowska (obecnie pracowniczka Biblioteki Narodowej oraz doktorantka muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w pracy magisterskiej pt. Muzyka na dworze rodziny Maltzan w Miliczu w XVIII i XIX wieku w kontekście zachowanego repertuaru. Katalog kolekcji napisanej pod kierunkiem dr hab. Aliny Mądry.

Podczas koncertu wykonane zostaną wybrane utwory z kolekcji Maltzanów – w tym samym miejscu, w którym dwieście lat temu słuchali ich członkowie hrabiowskiej rodziny.

Fot. Wikipedysta:Merlin

fot. Wikipedysta:Merlin /CC

Wykonawcy:

17-letni skrzypek Bartosz Czyżewski z Jeleniej Góry Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w klasie mgr Ludmiły Sołowiewicz. Laureat m. in.: Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych w Jaworze (I nagroda w 2012), Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Rodziny Grobliczów w Krakowie (wyróżnienie w 2013), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w Legnicy (II nagroda w 2014 i 2015). Uczestnik Warsztatów Muzycznych Funduszu w Lusławicach. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Utwory Bartka miały swoje premierowe wykonania w Filharmonii Dolnośląskiej. Pod opieką Funduszu jest od 2014 roku.

17-letni pianista Piotr Pawlak z Gdańska Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w klasie prof. Waldemara Wojtala. Laureat m. in.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Szafarni (I nagroda i nagrody specjalne w 2014, 2012, 2010), Międzynarodowego Chopinowskiego Konkursu Pianistycznego w Budapeszcie (I nagroda i nagroda specjalna w 2014), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (I nagroda w 2015). W roku 2014 otrzymał z rąk Kapituły stypendium ufundowane przez Krystiana Zimermana. Pod opieką Funduszu jest od 2008 roku.

16-letni gitarzysta Mateusz Obszański z Wieliczki Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie mgr. Włodzimierza Lernera. Laureat m. in.: Przeglądu Uczniów Klas Gitary w Limanowej (I nagroda w 2010), Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Dobczycach (III nagroda w 2011), nagrody Primo Premio Assoluto w Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Citta di Barletta” w 2014. Pod opieką Funduszu jest od 2014 roku.

14-letnia flecistka Klaudia Kolano z Zamościa Uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w klasie mgr Katarzyny Kuchty. Laureatka m. in.: Regionalnego Konkursu Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. w Biłgoraju (I nagroda w 2014), Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej (I nagroda w 2014 i 2015). Pod opieką Funduszu jest od 2014 roku.

15-letni wiolonczelista Wojciech Bafeltowski z Warszawy Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w klasie prof. Tomasza Strahla. Laureat m. in.: Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (III nagroda w 2015), Ogólnopolskich Konfrontacji Wiolonczelowych im. Z. Wojciechowskiej w Bydgoszczy (I nagroda w 2015), Regionalnego Konkursu „Tylko Muzyka” (I nagroda i nagroda specjalna w 2015). Uczestnik Warsztatów Muzycznych Funduszu w Lusławicach. Pod opieką Funduszu jest od 2014 roku.

Program:

1. Mortimer Maltzan, Polonez (flet i fortepian)
2. Antonio Vivaldi, Sonata (skrzypce i gitara)
3. Robert Valentine, Sonata (flet i wiolonczela)
4. Johann Christian Bach, Sonata (fortepian i skrzypce)
5. Mortimer Maltzan, Trzy walce i mazurek (fortepian)
6. H.(?) Jaeschke, Wariacje (skrzypce i fortepian)
7. C. (?) I. (?) Kaehler, Marsz (fortepian)
8. Francesco Bartolomeo Conti, Air (flet i gitara)
9. Giovanni Bononcini, Air (flet i gitara)
10. Carl Friedrich Abel, Sonata (skrzypce i wiolonczela)

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządowa non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założoną w 1981 roku. Naszym głównym celem jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji.

Działalność naszej organizacji opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą.

Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Fundusz organizuje też regularnie koncerty Młodych Wirtuozów i wystawy prac uczestników programu o uzdolnieniach plastycznych. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 18-20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich ponad 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Znaczna część oferowanej podopiecznym pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to na przykład liczne granty na własne projekty badawcze i staże w najlepszych w Polsce laboratoriach.

Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne KFnrD Rzeczpospolita mniej znana

VI Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana odbędą się w Miliczu w dniach 1-15 sierpnia.

W Spotkaniach uczestniczyć będą stypendyści o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy. W programie dnia obok zajęć warsztatowych odbędą się także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne, obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze, a także odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Planujemy też koncerty naszych podopiecznych w milickim kościele, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (i drugą – w październiku – w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim). Dla naszych plastyków wyjazd to przede wszystkim dwutygodniowy plener.

więcej na temat Spotkań

Planujemy trzy wydarzenia otwarte dla publiczności – mieszkańców i gości Milicza:

  • 8 sierpnia, sobota, godz. 18.00, Sala Balowa Pałacu Maltzanów, koncert Muzyka dawnego Milicza
  • 9 sierpnia, niedziela, godz. 19.00, Kościół św. Andrzeja Boboli, koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczestników Spotkań
  • 12 sierpnia, środa, godz. 16.30, wernisaż wystawy poplenerowej z chwilą muzyki (wykonawcy: Marta Wryk, śpiewaczka Opery w Kolonii, mezzosoporan; Mateusz Obszański, gitara), Ośrodek Kultury w Miliczu.

Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty i wystawę!