muzycy

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy uczennice i uczniów muzycznych szkół średnich i podstawowych, z sukcesami na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz doświadczeniem koncertowym.

Co daje udział w Programie?

Naszymi absolwentami są m. in.: Piotr Anderszewski, Agata Szymczewska, Marcin Zdunik i wielu innych wspaniałych muzyków.

Jak się zgłosić?

muzycy

Od kandydatów oczekujemy listu, niezbędne jest też przedstawienie opinii Twojego nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prześlij do naszej bazy (jako załącznik do Twojego listu).

Na zgłoszenia kandydatek i kandydatów czekamy do 30 czerwca.

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których  autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc.

Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania.

To co sami o sobie napiszecie, jest dla nas równie ważne jak Wasze prace, osiągnięcia, opinie ze szkoły i inne załączone dokumenty.

Aby pomóc Wam w przygotowaniu takiej wypowiedzi zamieszczamy tutaj pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Twoja wypowiedź nie musi się ograniczać do odpowiedzi na te pytania, ale powinna takie odpowiedzi zawierać. Wypowiedź jest koniecznym warunkiem rozważania Twojej kandydatury.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzi?

Prosimy, odpowiedz najpełniej jak umiesz na poniższe pytania. Przeczytaj wszystkie pytania zanim zaczniesz odpowiadać. Poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich odpowiedzi. Ten list to dla nas najważniejsze źródło wiedzy o Tobie.

  1. Przedstaw się krótko. Napisz kilka słów o miejscu, w którym mieszkasz, rodzinie i szkole.
  2. Opisz krótko pracę nad rozwojem swoich uzdolnień.
  3. Co jest dla Ciebie największą przeszkodą w rozwijaniu zainteresowań?
  4. W jaki sposób udział w programie Funduszu mógłby Ci pomóc w rozwoju? Napisz, dlaczego chcesz być uczestnikiem programu.
  5. Na co jeszcze poza rozwijaniem zainteresowań poświęcasz swój wolny czas?
  6. Wymień te spośród swoich osiągnięć z ostatnich dwóch lat, które uważasz za najważniejsze.
  7. Skąd wiesz o programie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci? 

Twój list będą czytali specjaliści z poszczególnych dziedzin, a nie urzędnicy. Dlatego pisz tak, jakbyś pisał do starszych „kolegów po fachu”. 

Warsztaty Muzyczne KFnrD w Lusławicach
Podziel się!