...
  • PL   EN

Młodzi naukowcy w najlepszych laboratoriach

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaczyna kolejną serię zajęć dla najzdolniejszych uczniów. Od rozpoczęcia programu pomocy wybitnie zdolnym minęły już 32 lata.

W listopadzie ruszyły zajęcia z różnych dziedzin. Nieodpłatnie biorą w nich udział zdolne dzieci z całej Polski.

Kolejne warsztaty badawcze, obozy naukowe, spotkania i konsultacje organizujemy dla nich przez okrągły rok.

W październiku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci przyjął na ten rok szkolny 529 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 344 młodych naukowców, 149 muzyków, 36 plastyków i 10 tancerzy.  

Młodzi naukowcy i artyści

Wczesnym latem na adres stowarzyszenia napłynęło niespełna półtora tysiąca zgłoszeń, a ich rzetelna ocena przez ekspertów to bardzo dużo pracy, świadczonej nieodpłatnie przez naukowców, w tym – wielu wybitnych profesorów. Wnioski wraz z całą dokumentacją były przez całe lato rozpatrywane przez liczne grono specjalistów z różnych dziedzin – wybitnych badaczy i doświadczonych pedagogów.

111 osób o szczególnych osiągnięciach wyróżniono honorowym tytułem Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Grupa 54 stypendystek i stypendystów, którzy uzyskali ten status po raz pierwszy, spotkała się w Warszawie w dniach 15-17 listopada. Tak zainaugurowaliśmy 32. serię zajęć dla zdolnych uczniów.

– W ciągu 30 lat wypracowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla uczniów w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach – mówi Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, dawna stypendystka stowarzyszenia. – Są także wiosenne i wakacyjne obozy naukowe, spotkania z najciekawszymi postaciami polskiej humanistyki organizowane w Krakowie, seminaria humanistyczne w Warszawie, plenery plastyczne, wystawy i dziesiątki koncertów. 

{gallery}-2014/12-astro{/gallery} Warsztaty astronomiczne / fot. S. Soberski

Najlepsi uczą najlepszych

Kilka dni później rozpoczęły się w Warszawie warsztaty przyrodnicze dla młodszych uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym. Uczniowie podstawówek i gimnazjaliści wzięli udział w kilkudniowych zajęciach zorganizowanych przez Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pod koniec listopada rozpoczęły się w Warszawie warsztaty dla uzdolnionych chemików. Zdolnych uczniów zaprosili do swoich laboratoriów naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej PAN, placówki od wielu lat współpracującej z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Równoległe warsztaty poprowadzili również badacze z sąsiedniego Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Licealiści wysłuchali szeregu specjalnie dla nich przygotowanych wykładów, a przede wszystkim – wzięli udział w toczących się w obu placówkach projektach badawczych. Poznali sprzęt laboratoryjny i nowoczesne metody badawcze. Wraz z doktorantami i naukowcami rozmawiali o najaktualniejszymi problemami badawczymi w chemii. Tego wszystkiego nie ma w najlepszej nawet szkole.

Niemal równocześnie rozpoczęły się Spotkania Humanistyczne w Krakowie (połączone w tym roku z wyjazdem do Zakopanego) i warsztaty badawcze w Obserwatorium Astronomicznym UW w Ostrowiku. Kilka dni później ruszyły warsztaty matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jeszcze przed Gwiazdką kolejna grupa matematyków spotka się na warsztatach w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

…następne zajęcia będą się odbywać przez cały rok akademicki – aż do września 2015. Największe obozy naukowe i wielodyscyplinarne zaplanowane są w czasie przerwy majowej i wakacji.

Przy realizacji programu stowarzyszenie współpracuje z wieloma placówkami, które nieodpłatnie udostępniają czas swoich pracowników i sale do zajęć, a nawet – sprzęt laboratoryjny i odczynniki. Naukowcy niezwykle chętnie spotykają się ze stypendystami Funduszu. Choć to często zapracowani profesorowie, znajdują czas i energię na tak niezwykły wolontariat.

– Niektóre z naszych warsztatów są już na stałe wpisane w kalendarze kierowników placówek badawczych i laboratoriów. Wiadomo, że „zdolne dzieci” pojawią się, jak co roku, w listopadzie czy marcu. Narobią trochę zamieszania, zabiorą trochę czasu, ale też naprawdę włączą się w pracę badawczą. Zdarzało się, że uczniowie liceum jeszcze przed maturą stawali się pełnoprawnymi współautorami publikacji w międzynarodowych czasopismach – dodaje Maria Mach. 

Dopełnieniem warsztatów i obozów są indywidualne staże badawcze, które Funduszu pomaga zorganizować i sfinansować. Uczniowie pracują wówczas np. przez dwa tygodnie w wybranym laboratorium, nad konkretnymi tematami. Nieraz są to na tyle samodzielne badania, że owocują wartościowymi publikacjami – choć autor jest jeszcze przed maturą.

{gallery}-2014/12-Zkp{/gallery} Humaniści w Zakopanem / fot. J. Dobrzański

Reakcja łańcuchowa

Dotychczas pod opieką Funduszu było już ponad 6 tysięcy młodych Polek i Polaków, w tym – bardzo wielu pochodzącym ze wsi i małych miejscowości. Dziś to najmłodsi profesorowie, stypendyści FNP, wielkie muzyczne indywidualności, najlepsi na świecie informatycy, znakomici lekarze, poeci, pisarze, artyści i przedsiębiorcy.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, lekarzy i studentów, pracujące od ponad 30 lat z utalentowanymi uczniami. Naukowcy – nieraz z wieloletnim stażem i imponującym dorobkiem – uczestniczą w pracach Funduszu jako wolontariusze. 

Do grona współpracowników i członków stowarzyszenia co roku dołączają dawni stypendyści, którzy chętnie prowadzą zajęcia dla młodszych kolegów, nieraz jadąc specjalnie na funduszowe obozy z zagranicznych uczelni. Absolwenci programu są też bardzo aktywni społeczne, włączają się w wiele innych projektów popularyzatorskich i edukacyjnych, uruchamiają własne inicjatywy.

Partnerem strategicznym KFnrD jest od kilku lat Grupa PZU.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ma status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS 0000044710). Przekazując 1% podatku dla zdolnych dzieci inwestujesz w przyszłość nas wszystkich.