...
  • PL   EN

Marcowe seminaria humanistyczne w Warszawie

Seminaria humanistyczne, 7-9 marca 2014.W programie praca w grupach (10-osobowych) nad wybranymi problemami (tekstami) w Żydowskim Instytucie Historycznym, na Wydziale Artes Liberales, oraz Instytucie Historii Sztuki UW. Szczegółowe tematy i teksty do opracowania wkrótce na naszej stronie. Przewidujemy też wykłady, wizytę w teatrze i galerii oraz dyskusje w gronie uczestników. Przy zgłoszeniu proszę wskazać grupę, którą jesteście szczególnie zainteresowani. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w II dekadzie lutego. 30 miejsc.

 

Odwiedź strony instytucji współorganizujących seminaria:

Żydowski Instytut Historyczny: www.jhi.pl

Wydział Artes Liberales UW: www.obta.uw.edu.pl

Instytut Historii Sztuki UW: www.ihs.uw.edu.pl