...
  • PL   EN

Kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne

Jak co roku, Fundusz może zarekomendować kilkoro uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym do udziału w odbywających się poza Polską warsztatach, obozach naukowych i stażach.  

Do 21 stycznia czekamy na Wasze zgłoszenia!

Jest to niepowtarzalna szansa pracy w ciekawych laboratoriach i ośrodkach badawczych, także poznania rówieśników z całego świata i doskonalenia znajomości języka. 

W roku 2014 mamy do dyspozycji:

  1. Jedno miejsce na warsztatach badawczych w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych – Research Science Institute, w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w  Cambridge (USA) i w innych uczelniach na terenie Bostonu. Przydział tematu badawczego zostanie dokonany przez amerykańskich organizatorów na podstawie zadeklarowanych zainteresowań. Oczekiwany jest udział we wszystkich zajęciach zbiorowych, indywidualna praca badawcza pod opieką tutora oraz przedstawienie pod koniec pobytu raportu pisemnego i ustnego (w języku angielskim). Warsztaty trwają sześć tygodni (od 22 czerwca do 2 sierpnia 2014 roku), szersza informacja na stronie www.cee.org/research-science-institute. 
  2. Dwa miejsca dla uczestników programu z klasy maturalnej na spotkanie młodzieży wybitnie uzdolnionej, zainteresowanej naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi w Londynie (London International Youth Science Forum) w dniach 23 lipca – 6 sierpnia 2014 r.  W tym roku temat wiodący brzmi „Eureka! – Breakthrough and Development in Science”. Szersza informacja na stronie: www.liysf.org.uk/liysf-2014.  
  3. Dwa miejsca dla uczestników programu w wieku 17-19 lat o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych na obozie badawczym European Space Camp w Norweskiej Bazie Rakietowej w Andoya na Lofotach (za kręgiem polarnym) w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2014 r. Szersza informacja na stronie: www.spacecamp.no  
  4. Dwa miejsca dla uczestników programu, zainteresowanych fizyką, biologią czy chemią na  3-tygodniowym Międzynarodowym Obozie Naukowym – XLAB International Science Camps na Uniwersytecie w Getyndze. Obóz odbywa się w 2 terminach: 22 czerwca – 13 lipca lub  27 lipca – 17 sierpnia 2014 roku. Przewidziane jest prowadzanie doświadczeń w międzynarodowych grupach pod opieką młodych pracowników nauki. Obowiązującym językiem jest angielski. Informacje: www.xlab-goettingen.de
  5. Dwa miejsca na międzynarodowym obozie naukowym w Zamku Torgelow koło Waren (Meklemburgia-Pomorze Przednie) w dniach 17 lipca – 2 sierpnia 2014 r. lub międzynarodowym obozie naukowym w Waldenburgu (Saksonia) w dniach 24 lipca – 9 sierpnia 2014 r. Obozy te są organizowane przez stowarzyszenie Deutsche SchülerAkademie Bildung und Begabung gemeinnützige GmbH, zajmujące się uczniami wybitnie zdolnymi w Niemczech. Można o nich przeczytać na stronie www.deutsche-schuelerakademie.de/multi/multi-termine. W zgłoszeniu należy wskazać wybrany kurs oraz jeden „rezerwowy”. 

 

Osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacji powinny przysłać do biura Funduszu (najlepiej drogą elektroniczną) zgłoszenie w języku angielskim zawierające:

1. krótki opis zainteresowań, 

2. krótki opis największych osiągnięć naukowych – prace badawcze, projekty naukowe, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,

3. uzasadnienie chęci wyjazdu z podaniem planów naukowych związanych z danym obozem/warsztatami.

 

Żeby dobrze przygotować zgłoszenie warto zapoznać się z opisem wybranych obozów/warsztatów pod podanymi wyżej adresami internetowymi. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być zwięzłe — w przypadku 2 pierwszych ok. 1.000 znaków, w przypadku 3 — do 2 tys. znaków. Można zgłosić się na więcej niż jeden wyjazd – w takim przypadku w punkcie 3. należy podać osobne uzasadnienia dla każdego wyjazdu oraz podać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego. Zgłoszenie powinno do nas dotrzeć do 21 stycznia 2014.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby spośród tych, które przyślą zgłoszenia do Biura Funduszu – o zaproszeniu na rozmowę poinformujemy oddzielnie. Fundusz zwróci koszty podróży PKP II kl. lub autobusem (na analogicznych zasadach jak w przypadku warsztatów naukowych).

 

Pobyt za granicą jest we wszystkich przypadkach opłacany przez Fundusz, oczekujemy pokrycia przez wyjeżdżających kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca obozu/warsztatu i z powrotem. Jednocześnie informujemy, iż możesz starać się o dofinansowanie przez Fundusz zakupu biletów przez złożenie wniosku o stypendium celowe.