...
  • PL   EN

Kwalifikacja na warsztaty fizyczne

Drodzy uczestnicy programu!

Polecamy Wam warsztaty fizyczne w Warszawie – styczniowe w Polskiej Akademii Nauk i marcowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Do pobrania są zadania kwalifikacyjne. Uwaga: w paczce z zadaniami na warsztaty w IF PAN była błędna informacja dot. terminu. Przepraszamy.

 

ifpan.zip

fuw.zip

 

 

Warsztaty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w dniach 11-16 marca 2012.

Tym razem proponujemy do wyboru 8 zagadnień z różnych działów fizyki i o różnym stopniu trudności. Niektóre z nich są nawet fragmentami aktualnie prowadzonych badań naukowych. Załączone krótkie opisy proponowanych zadań zawierają pozycje literatury, których lektura pomoże Wam w przygotowaniu się do Warsztatów.

Do każdego opisu dołączone są zadania kwalifikacyjne. Wybór uczestników Warsztatów będzie dokonany na podstawie nadesłanych rozwiązań. Rozwiązania muszą dotrzeć do Biura Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012. Nie należy podejmować wszystkich zagadnień, a tylko te, nad którymi chcielibyście pracować podczas warsztatów. Natomiast powinniście się starać rozwiązać wszystkie zadania w ramach wybranego zagadnienia. Pamiętajcie przy tym, że liczba miejsc w poszczególnych grupach będzie ograniczona, więc warto przysłać rozwiązania dotyczące więcej niż jednego zagadnienia.

Zadania mogę się okazać trudne. Nie oczekujcie, że uda się Wam rozwiązać je od razu. Do lutego macie jeszcze dużo czasu na spokojną lekturę polecanych książek i artykułów i na wytrwałe próby rozwiązania. Gdyby nie wszystko się udało, przyślijcie także szkice i próby rozwiązań. Samo zmierzenie się z tematem da Wam z pewnością wiele satysfakcji.

 

Natomiast zainteresowanym warsztatami w Instytucie Fizyki PAN, które odbędą się  w dniach 23-27 stycznia 2012, zaproponowanych zostało 6 tematów badawczych. Wybierz 1–2, które Cię najbardziej interesują w oparciu o załączone opisy i zadania kwalifikacyjne. Zachęcam do podjęcia więcej niż jednego tematu z powodu ograniczonej liczby miejsc w poszczególnych grupach badawczych. Wybór uczestników Warsztatów będzie dokonany na podstawie oceny nadesłanych rozwiązań czy prób rozwiązań lub odpowiedzi.

Rozwiązania/odpowiedzi muszą dotrzeć do Funduszu pocztą lub e-mailem (z żądaniem potwierdzenia odbioru) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2012. O wynikach kwalifikacji zawiadomimy przed 15 stycznia.