...
  • PL   EN

Kwalifikacja na „Lato z helem”

W dniach 29 czerwca – 7 lipca w Odolanowie odbędą się XXXI Warsztaty Naukowe Lato z Helem „Technologie przyszłości”.

Zgłoszenia przyjmujemy w bazie. Jest tam również program warsztatów. Termin upływa już 6 czerwca!

Tematy zajęć:

prof. dr hab. Tomasz Dietl, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN, „Nanospintronika”
prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, „Europejskie źródło spallacyjne neuronów w Lund”
prof. dr hab. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, „Elektrony i jony w służbie nanotechnologii”
dr hab. Jan Martinek, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, „Nanourządzenia”
dr Piotr Banat, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań-Odolanów, „Rozbłyski gamma“
prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, „Informatyka kwantowa”
dr Szymon Łoś, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań-Odolanów „Silniki przyszłości”

Dodatkowe informacje w naszej bazie i na stronie organizatora: www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem

hel

Na ilustracji Mierzeja Helska atom helu (wikimedia cc)