...
 • PL   EN

Konkurs Prac Młodych Naukowców UE

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists – EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku.

Od tego czasu młodzi naukowcy w wieku 14–21 lat przyjeżdżają co roku z całej Europy i nie tylko, by zaprezentować swoje badania i zmagać się o nagrody. Ponieważ wszyscy uczestnicy mają już na koncie prestiżowe krajowe nagrody naukowe, międzynarodowy konkurs organizowany pod patronatem UE jest jedną z najtrudniejszych na świecie konkurencji dla młodych naukowców.

Polskie Eliminacje Konkursu są od 1995 organizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci z ramienia Komisji Europejskiej.

EUCYS 2012 odbywał się w dniach 21-26 września w Bratysławie. Polacy zdobyli dwie nagrody główne i nagrodę honorową. Kubie i Ani serdecznie gratulujemy!

 

DO 31 PAŹDZIERNIKA CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA DO KOLEJNEJ EDYCJI!

Konkurs stanowi doskonałą okazję, by poznać innych młodych naukowców, a także porozmawiać o swoich badaniach z czołowymi przedstawicielami światowej nauki, między innymi z laureatami Nagrody Nobla.

Międzynarodowe Jury ocenia projekty według następujących kryteriów:

 •     oryginalność i twórczy wkład przy wyborze i sposobie rozwiązania problemu,
 •     umiejętności, rzetelność i pełność w zaprojektowaniu i realizacji badań,
 •     umiejętność przejścia od koncepcji do wniosków,
 •     trafność argumentacji i jasność przy interpretacji wyników,
 •     jakość pisemnej prezentacji,
 •     umiejętność prezentacji i dyskusji nad pracą z jurorami.

Do wygrania w konkursie jest wiele nagród – najpierw, wiosną, na poziomie eliminacji na uczestników czeka szereg nagród finansowych, rzeczowych i oczywiście, nominacja do reprezentowania Polski na finałach EUCYS (a od edycji 2012 – także na Intel ISEF w USA).

Na jesiennych finałach EUCYS, oprócz nagród głównych w grę wchodzą także nagrody specjalne, ufundowane przez europejskie organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami.

Nagrody główne

 •     Trzy nagrody pierwsze o wartości 7 tys. euro każda.
 •     Trzy nagrody drugie o wartości 5 tys. euro każda.
 •     Trzy nagrody trzecie o wartości 3,5 tys. euro każda.

Z okazji dwudziestej rocznicy konkursu Komisja Europejska postanowiła przyznać Nagrodę za Współpracę Międzynarodową o wartości 5 tys. euro, przewidzianą dla najlepszej pracy zespołu z kraju trzeciego.

Pozostałe wyróżnienia

    Wyjazd na Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe Sztokholmie (SIYSS), obejmujący udział ceremonii rozdania Nagród Nobla.
    Wyjazd na Międzynarodowe Forum Młodych Naukowców Londynie (LIYSF).
    Pięciodniowa wizyta w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium.

Pięciodniowy pobyt w wiodących europejskich ośrodkach naukowych:

 •     CERN (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych)
 •     EFDA (Organizacja Europejskie Porozumienie na rzecz Rozwoju w dziedzinie Syntezy Jądrowej)
 •     EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej)
 •     ESA (Europejska Agencja Kosmiczna)
 •     ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe)
 •     ESRF (Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego)
 •     ILL (Institut Laue Langevin)

Nagrodę specjalną funduje często także kraj goszczący.

 

Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkursie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń – termin upływa 31 października każdego roku.

 

Znakomite wyniki Polaków

Polska wzięła udział w tym konkursie po raz osiemnasty. Anna Kuśnierczak uzyskała III nagrodę, a Jakub Nagrodzki – I nagrodę i nagrodę honorową! I tak jest niemal co roku. Nasi Młodzi Naukowcy zdobyli dotąd 22 nagrody główne: (7 pierwszych, 7 drugich, 8 trzecich) i szereg nagród specjalnych. W efekcie od lat utrzymujemy się w czołówce klasyfikacji medalowej (a trzeba pamiętać, że większość państw bierze udział w konkursie nieprzerwanie od 1989 roku i zestawienia nagród liczone są dla wszystkich dotychczasowych imprez). Oto jak wygląda czołówka po 24. finale EUCYS:

1. Niemcy – 80 nagród (w tym – 46 głównych)

2. Wielka Brytania – 42 nagrody (22 główne)

3. Polska – 39 nagród (22 główne)

4. Szwajcaria – 34 nagrody (17 głównych)

5. Irlandia – 33 nagrody (19 głównych)

6. Węgry – 32 nagrody (16 głównych)

7. Francja – 31 nagród (15 głównych)

Inaczej niż w wielu krajach biorących udział w konkursie, praca Polskiego Komitetu Konkursu, jurorów, licznych ekspertów i recenzentów oceniających zgłoszenia, jest świadczona nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Udział wielu wybitnych polskich naukowców, którzy poświęcają swój czas młodym ludziom, to nieocenione wsparcie i przykład, jak w praktyce realizować etos naukowca.

Ta formuła, jak widać, przynosi też wymierne i trwałe rezultaty.

Nagrody pieniężne dla laureatów eliminacji od wielu lat przekazuje Fundacja BRE Banku. W ostatnim czasie w organizację krajowych etapów konkursu poważnie zaangażowały się firma Intel i Fundacja Orange.