...
  • PL   EN

Koalicja Dla Wcześniaka

Nasze stowarzyszenie bierze udział w opracowaniu kompleksowego programu opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie – chodzi o wywołanie debaty społecznej na temat sytuacji dzieci przedwcześnie urodzonych w Polsce, zaproponowanie konkretnego programu opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi i również stworzenie planu działań edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych.

Udział naszej organizacji w tym przedsięwzięciu to trochę powrót do źródeł – Fundusz powstał ponad 30 lat temu po to, by poprawić opiekę zdrowotną nad małymi dziećmi, a dopiero później skoncentrowaliśmy się na programie pomocy wybitnie zdolnym.


 

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne we współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Neonatologii, Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Fundacją WHC (Watch Health Care) zawiązało „Koalicję dla wcześniaka”, której celem jest wypracowanie kompleksowego narodowego programu opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, by umożliwić im zdrowy start i równe szanse rozwojowe. Edukacja, stymulacja rozwoju i rehabilitacja oraz profilaktyka zakażeń to trzy kluczowe filary działań Koalicji. Specjalistom zależy, by dzieci przedwcześnie urodzone wchodziły z jak najmniejszym „bagażem wcześniactwa” w życie, miały zapewniony zdrowy start, cieszyły się dzieciństwem, a ich rodzice spokojnym rodzicielstwem.

Oficjalna inauguracja Koalicji miała miejsce 9 września b.r. podczas konferencji prasowej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Data i miejsce nie były przypadkowe, bo właśnie wtedy, w ogrodach Szpitala, odbywał się II Piknik Wcześniaków pod hasłem „Wyspa Skarbów”.

W Polsce w 2011 roku urodziło się 28.035 dzieci przed planowanym terminem. Ich masa urodzeniowa czasami nie przekracza 1000 gramów. Przedwczesny poród i mała masa urodzeniowa są najczęstszą przyczyną zaburzeń rozwojowych i umieralności niemowląt. Jednak wprowadzenie konkretnych zmian systemowych w opiece nad kobietą w ciąży i noworodkami przedwcześnie urodzonymi może przyczynić się do poprawy kondycji zdrowotnej noworodków urodzonych przedwcześnie. Dlatego właśnie powstała „Koalicja dla wcześniaka”, której celem jest wywołanie debaty społecznej na temat sytuacji dzieci przedwcześnie urodzonych w Polsce, zaproponowanie konkretnego programu opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, jak również stworzenie planu działań edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, którzy na co dzień sprawując opiekę nad nimi, mają kluczowy wpływ na stymulację rozwoju dzieci.

Więcej na stronie koalicjadlawczesniaka.pl

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.