...
  • PL   EN

Jeszcze tylko przez kilka dni czekamy na nowe zgłoszenia zdolnych uczniów

Na naszej stronie publikujemy formularz zgłoszeniowy dla uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach. Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca. W dziale „Jak się zgłosić” można również znaleźć informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Oczekujemy przede wszystkim przesłania do nas pocztą listu z opisem swoich zainteresowań i osiągnięć.

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie.

Muzycy, plastycy i tancerze nie muszą pisać sprawozdania.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie. Na zgłoszenia muzyków czekamy również do końca czerwca. 

Sprawozdania, prace i dodatkowe dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną.

Nasz adres: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym