...
  • PL   EN

Jeszcze tylko dziś czekamy na nowe zgłoszenia utalentowanych uczniów!

Dziś wieczorem obiega końca termin nadsyłania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym. Na naszej stronie publikujemy formularz zgłoszeniowy dla uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach. W dziale „Jak się zgłosić” można również znaleźć informacje o kolejnych etapach rekrutacji.

 

Oczekujemy przede wszystkim przesłania do nas pocztą listu z opisem swoich zainteresowań i osiągnięć.

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. Na list i dokumenty czekamy do 10 lipca.

Nie warto odkładać na ostatnie dni czerwca pracy nad sprawozdaniem, bo to podstawowy dokument, który będą analizować nasi eksperci. 

Muzycy, plastycy i tancerze nie muszą pisać sprawozdania.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie. Na zgłoszenia muzyków czekamy również do 10 lipca. 

Sprawozdania, prace i dodatkowe dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną.

Nasz adres: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.