...
  • PL   EN

IV Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne „Rzeczpospolita mniej znana”

W dniach 3-17 sierpnia 2013 roku organizujemy IV Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne KFnrD Rzeczpospolita mniej znana – tym razem w Brodnicy na Kujawach.

W poprzednich latach takie wielodyscyplinarne zjazdy utalentowanej młodzieży odbyły się w Kruszwicy nad jeziorem Gopło, w Zwierzyńcu na Roztoczu i w Opatowie w woj. świętokrzyskim. Wcześniej przez 15 lat jeździliśmy „na Kresy”, czyli do różnych miejscowości wzdłuż polskich granic.

– Chcemy w tym cyklu odwiedzać miejsca ciekawe, a trochę zapomniane, takie, których historia ma wpływ na naszą tożsamość, ważne dla zrozumienia polskiej literatury i sztuki – miejsca, które pomogą nam poznać siebie – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Brodnica to pięknie położone miasto o długiej historii, sięgającej początków Państwa Krzyżackiego. W pobliżu znajduje się Brodnicki Park Krajobrazowy, w skład którego wchodzą najcenniejsze przyrodniczo obszary Pojezierza Brodnickiego. Park łączy systemy rzeczne Drwęcy i Osy — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Żyją tu łosie, jelenie, daniele i bobry oraz ok. 130 gatunków ptaków, w pobliżu jezior i bagien łabędzie, perkozy, żurawie, orły bieliki i sokoły wędrowne.

W ramach Spotkań przez dwa tygodnie trwać będzie plener malarski, a powstające prace będą codziennie omawiane z profesorami Akademii Sztuk Pięknych.

Równocześnie odbywać się będą zajęcia z różnych dziedzin. Będą spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty filozoficzne, psychologiczne, historyczne, ekonomiczne, matematyczne, chemiczno-fotograficzne, biologiczne, teatralne i muzykologiczne. Będą też obserwacje astronomiczne, wycieczki (historyczna i przyrodnicza), wieczory poetyckie, odczyty prezentujące zainteresowania samych uczestników Spotkań. A będą w nich uczestniczyć dzieci o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, humaniści, biolodzy, fizycy, matematycy.

{gallery}13-Brodnica{/gallery}

fot. Sebastian Soberski

więcej zdjęć z obozu na stronie matrix.astro.uni.torun.pl/kfnrd/plener/2013/

– Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami – zapowiada Maria Mach. – Prosimy ich o przygotowanie odczytu lub innych zajęć, np. wycieczki botanicznej, albo wystąpienia związanego tematycznie z odwiedzanym regionem.

Młodzi muzycy zagrają dwa otwarte dla publiczności koncerty. W niedzielę 11 sierpnia o 19:30 będzie ich można posłuchać w gotyckim kościele pw. św. Katarzyny, a we wtorek 13 sierpnia o 17:00 – w Pałacyku Anny Wazówny. 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza także mieszkańców na wernisaż wystawy poplenerowej – w środę 14 sierpnia o 16:00 w Domu Kultury. Wystawa będzie czynna do piątku 16 sierpnia. Prace powstałe w Brodnicy pojadą następnie do Warszawy. Jesienią ta sama wystawa zawiśnie ponownie w głównej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

Innymi słowy, zdolni uczniowie w środku wakacji przyjadą do Brodnicy… do pracy. Tak się składa, że – jak co roku – chętnych było znacznie więcej niż miejsc.