...
  • PL   EN

Zajęcia on-line dla ZDOLNYCH

Zajęcia on-line dla ZDOLNYCH

Zajęcia on-line dla ZDOLNYCH 1200 881 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Stypendyści Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2020/21 nie mieli jeszcze szansy spotkać się na zajęciach w salach wykładowych, laboratoriach, ani nawet pójść wspólnie na koncert do filharmonii czy obejrzeć spektaklu w teatrze. Fundusz jednak działa, angażując dziesiątki wolontariuszy, w większości absolwentów Programu, w roli wykładowców i tutorów, dając swoim podopiecznym twórcze wytchnienie od monotonii szkolnych zajęć on-line.

Funduszową przestrzenią jest teraz platforma Microsoft Teams. Tam spotykają się stypendyści – słuchają, oglądają, dyskutują, razem rozwiązują zadania, a nawet grają w mafię, ktulu lub oddają się innym funduszowym rozrywkom.

Działania zdalne otworzyło 7 listopada spotkanie inauguracyjne, z udziałem ponad 190 nowych stypendystów. Były przywitania i przemówienia (ale krótkie), prezentacje nowych pomysłów doświadczonych uczestników programu, a potem 4 wykłady do wyboru i długie sesje pytań, a na zakończenie integracyjny speed dating, przygotowany przez dwóch stypendystów z długim funduszowym stażem.

Odtąd oferta aktywności on-line dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci stale się powiększa.  W połowie listopada uruchomiliśmy pierwsze tutoriale – specjalistyczne zajęcia w małych grupach, poświęcone najróżniejszym, fascynującym kwestiom z niemal wszystkich dziedzin wiedzy. Jest ich w sumie ponad 30, a uczestniczy w nich około 180 stypendystów. Problemy, nad którymi pracują są bardzo różnorodne, od dość ogólnych po wysoce specjalistyczne, np.:

  • O nauce, mózgach i umysłach, czyli czy tylko ludzie potrafią liczyć? Czy myślenie abstrakcyjne jest przypisane tylko Homo sapiens? Jak działa mózg i co ze świadomością?
  • Warsztaty z przekładu literackiego, czyli o tajnikach pracy tłumacza;
  • Seminarium dotyczące algorytmów uczenia maszynowego – czyli takich, które potrafią uczyć się na podstawie danych i dzięki temu radzić sobie w nieznanych wcześniej sytuacjach;
  • Szybki kurs chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej;
  • Poznanie metod biologii molekularnej, np. : phage display, czyli narzędzia umożliwiającego wytwarzanie nowych i ewolucję istniejących ligandów (tj. elementów wiążących) dla związków organicznych, a także nanostruktur organicznych i nieorganicznych.

Program tutoriali uzupełniają cykliczne weekendowe wykłady specjalistyczne oraz spotkania dyskusyjne miłośników teatru i filmu. Tylko w styczniu stypendyści podejmowali zagadnienia:

  • propagandy wizualnej oraz estetyki faszystowskiej w filmie i sztukach wizualnych, na podstawie kilku filmów z okresu 1935-41;
  • slow cinema – jednego z bardziej zauważalnych kierunków we współczesnym kinie artystycznym, na podstawie filmu Camille Claudel 1915 (2013), reż. Bruno Dumont;
  • subkultury Involuntary Celibates, czyli jak sztuka może nieświadomie kształtować subkultury, gdzie podstawą do dyskusji był film Joker (2019), reż. Todd Phillips.

W zdalnej ofercie nie zabrakło także propozycji rozwoju zainteresowań plastycznych i muzycznych. Młodzi instrumentaliści prezentują swój talent w cyklu transmitowanych na żywo koncertów (w Zamku Królewskim w Warszawie i w Łazienkach Królewskich). 

Dzielnie działają też plastycy. Biorą udział w prowadzonym przez Alberta Kozika kursie historii sztuki, podczas którego dociekają, analizują i wymieniają się spostrzeżeniami na temat zabytków sztuki i kultury. Na tym kursie każda odpowiedź się liczy i jest dobra.  

Poza częścią teoretyczną, dla plastyków równie ważna jest ręka i warsztat graficzny. Dlatego stypendyści ćwiczą rysunek. Zachęcamy ich do stworzenia namiastki pracowni w swoim domu. Babcie, dziadkowie, rodzice i rodzeństwo na kilka godzin zamieniają się w modeli, zastygając w bezruchu. Do tej pory ćwiczenia w domowej pracowni  obejmowały m.in. dwa studia postaci oraz szybkie szkice na wprawienie ręki, ćwiczenie zdolności obserwacji i analizy obiektów. W przygotowaniu są jeszcze warsztaty komiksowe, oraz spotkania, poruszające zagadnienia sztuki współczesnej.

Kluczem do sukcesu zajęć on-line okazało się w naszym przypadku dążenie do jak największego udziału w nich dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami, a także stworzenie ciekawych inspiracji do pracy indywidualnej w domu, którą później można się dzielić na forum. Choć dzięki zaangażowaniu wielu oddanych wolontariuszy i pracowników biura Funduszu udało nam się stworzyć interdyscyplinarną ofertę zajęć dostosowaną do ograniczeń pandemicznych, to podobnie jak stypendyści, tęsknimy do spotkań osobistych i magii funduszowych warsztatów i obozów. Dlatego poza organizacją harmonogramu zdalnego, koordynatorzy Programu ZDOLNI pracują jednocześnie nad przygotowaniem Warsztatów Muzyki Kameralnej w Lusławicach, obozu naukowego w Serocku, warsztatów interdyscyplinarnych w Miedzeszynie oraz innych warsztatów specjalistycznych. Mamy nadzieję, że nadchodzące wiosna i lato okażą się dla nas łaskawe. 

Kontakt dla mediów TUTAJ.

Więcej informacji prasowych TUTAJ.