...
  • PL   EN

III Wielodyscyplinarne Spotkania „Rzeczpospolita mniej znana” w Kruszwicy

Przyjadą z całego kraju, rozłożą się z farbami, pastelami i kartonami w całej okolicy, będą muzykować, badać przyrodę, rozmawiać o matematyce, astronomii, książkach i teatrze. Dwutygodniowy obóz wybitnie zdolnej młodzieży odbędzie się w Kruszwicy w pierwszej połowie sierpnia.

 

Wielodyscyplinarne Spotkania uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym „Rzeczpospolita mniej znana” organizujemy w dniach 28 lipca – 11 sierpnia. Nad Gopło zjedzie pół setki najzdolniejszych uczniów z całej Polski – młodzi plastycy, muzycy i naukowcy (astronomowie, humaniści, biolodzy, fizycy, matematycy). Spotkania to dwutygodniowy obóz z niemal 20-letnią już tradycją. W zeszłym roku taki wielodyscyplinarny zjazd utalentowanej młodzieży odbył się w Zwierzyńcu na Roztoczu, a rok wcześniej – w Opatowie w woj. świętokrzyskim. Wcześniej przez 15 lat jeździliśmy „na Kresy”, czyli do różnych miejscowości wzdłuż polskich granic. 

– Chcemy w tym cyklu odwiedzać miejsca ciekawe, a trochę zapomniane, takie, których historia ma wpływ na naszą tożsamość, ważne dla zrozumienia polskiej literatury i sztuki – miejsca, które pomogą nam poznać siebie – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

W ramach Spotkań przez dwa tygodnie trwać będzie plener malarski, a powstające prace będą codziennie omawiane z profesorami Akademii Sztuk Pięknych. Równocześnie odbywać się będą zajęcia z różnych dziedzin. Będą spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty filozoficzne, historyczne, literaturoznawcze, matematyczne, filmowe i teatralne, obserwacje astronomiczne, wycieczki, wieczory poetyckie, odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań.

– Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami – zapowiada Maria Mach. – Prosimy ich o przygotowanie odczytu lub innych zajęć, np. wycieczki botanicznej, albo wystąpienia związanego tematycznie z odwiedzanym regionem.

Młodzi muzycy zagrają koncert w przepięknej romańskiej Kolegiacie pw. św. Piotra i Pawła w niedzielę 5 sierpnia (wstęp wolny!). Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza także mieszkańców Kruszwicy na wernisaż wystawy poplenerowej – w środę 8 sierpnia.

Prace powstałe nad Jeziorem Gopło pojadą następnie do Warszawy. Jesienią ta sama wystawa zawiśnie ponownie w głównej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

Innymi słowy, zdolni uczniowie w środku wakacji przyjadą do Kruszwicy… do pracy. Tak się składa, że – jak co roku – chętnych było znacznie więcej niż miejsc.