• PL   EN

Finaliści XX Polskich Eliminacji EUCYS

Poznaliśmy finalistów polskich eliminacji 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. Jurorzy nie mieli łatwego zadania…

Konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich, a Polska bierze w nim udział po raz dwudziesty.

Jury na posiedzeniu 15 stycznia wyłoniło dwadzieścia najlepszych prac, których autorzy będą mogli osobiście przedstawić wyniki badań oraz przedyskutować je z sędziami.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono aż 62 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki, techniki oraz nauk społecznych. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach zatem Konkurs zgromadził 75 młodych naukowców z całej Polski (9 projektów ma dwóch autorów, 2 – trzech; wśród autorów było 45 chłopców oraz 30 dziewcząt).

Chcemy podkreślić, że prace zgłaszane do Polskich Eliminacji Konkursu muszą zostać wcześniej nagrodzone w ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace zostały przekazane do oceny wstępnej pracowników naukowych, współpracujących z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, a po pozytywnej ocenie – do recenzji specjalistycznych. Następnie, z projektami, dołączonymi rekomendacjami oraz opiniami recenzentów zapoznali się członkowie jury. 13-osobowe jury zadecydowało o zakwalifikowaniu do finałów 20 projektów 27 autorów (16 chłopców, 11 dziewcząt).

Finałowe projekty Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE:

 1. Adrian Akerman (Tczew), Metody profilowania treści
 2. Ewa Berowska (Bielsko-Biała), Menu obiadowe w ogrodowej restauracji ślinika luzytańskiego, preferencje smakowe Arion Lusitanicus (Arion Vulgaris) w wyborze kilku roślin uprawnych
 3. Katarzyna Bieluń (Kościno), Anna Fabich (Szczecin), Jak kataliza międzyfazowa rozwiązuje cząsteczkowe problemy?
 4. Bartłomiej Błeszyński (Szczecin), Ramię wspomagane
 5. Bartłomiej Drogoń (Rzeszów), Występowanie ważek z rodziny gadziogłówkowatych Gomphidae na miejskim odcinku rzeki Wisłok w Rzeszowie
 6. Aleksandra Dworaczek (Gdynia), Krzysztof Pyrchla (Rumia), Metoda szacowania głębokości płytkich akwenów na podstawie pomiarów natężenia promieniowania wychodzącego z wody
 7. Krzysztof Eder (Poznań), Precyzyjne kwantowo-chemiczne studium obliczeniowe nad oddziaływaniami π-π stackingowymi pomiędzy aktywnymi biologicznie polifenolami (trans-reweratrolem, trans-piceatanolem) i rybonukleozydami
 8. Dalia Gala (Kielce), Michał Gniewkiewicz (Szydłów), Kinga Szczepaniak (Elbląg), Zastosowanie metod cytogenetycznych w badaniu podłoża molekularnego chorób człowieka
 9. Estera Jurczyk (Łękinia), Jakub Pal (Słupsk), Etiam in caelo – czyli jak badać atmosferę
 10. Bartłomiej Koman (Krasnobród), Maciej Nizioł (Stalowa Wola), Wpływ izolacji społecznej na zachowanie niezapłodnionych królowych podziemicy zwyczjnej Lasius flavus Fabricius
 11. Wojciech Lasoń (Trzebinia), Samoorganizujące się peptydy wiązane jonami rtęci (II) i miedzi (II) jako modele natywnych białek
 12. Monika Leończyk (Słupsk), Wielkie znaczenie owadów, czyli wpływ trzmieli ziemnych na pomidory zwyczajne
 13. Dominik Łukowiak (Świebodzin), Apelatywizacja nazw własnych o proweniencji literackiej (na materiale z języka ogólnego i slangu uczniowskiego)
 14. Dominik Madej (Grabów nad Pilicą), Wpływ CO2 na przebieg reakcji karbonylowania aniliny mieszaniną CO/O2 w obecności katalizatorów palladowych
 15. Joanna Olszewska (Korzybie), Adrianna Wąsińska (Słupsk), Lucidus Saccus v.1.2 Torba bezpieczeństwa
 16. Kinga Panasiewicz (Hrubieszów), Synchronizacja interregionalna w mózgu człowieka
 17. Kamil Rychlewicz (Łódź), Bramki unarne w logice wielowartościowej
 18. Jerzy Szuniewicz (Poznań), Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych
 19. Mateusz Szyszkowski (Ziębice), Struktura i kształt izolacji termicznej wzorowanej na budowie sierści niedźwiedzia polarnego
 20. Andrzej Żak (Warszawa), Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem etnolekt wymysiöeryś

Finały odbędą się w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik w dniach 21-23 marca 2014 r. (piątek-niedziela). Polskie Eliminacje 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE to wyjątkowe wydarzenie dla uczniów biorących w nim udział, ale też doskonała okazja do spotkania nauczycieli i wykładowców polskich uczelni. Finały Polskich Eliminacji 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE będą miały formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie zaprezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności.

Na podobnych zasadach odbywają się wrześniowe międzynarodowe finały Konkursu. Niezwykle miło jest nam potwierdzić, że międzynarodowe finały Konkursu po raz pierwszy będą miały miejsce w Polsce w roku 2014 – gospodarzem finałów w dniach 19-24 września będzie Uniwersytet Warszawski. Współorganizatorami finałów jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Apetyty na laury są ogromne, gdyż od 19 lat uczestnicy z Polski przywożą główne nagrody i dodatkowe wyróżnienia niemal każdego roku. Szybko utorowali sobie drogę do grona najlepszych, co nie ma precedensu w historii EUCYS. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy oraz Brytyjczycy, przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od jego początku, czyli od 1989 roku.

Nic dziwnego, że nasi młodzi naukowcy występują zwykle w roli faworytów, a członkowie jury z uwagą przyglądają się kolejnym projektom badawczym polskich uczniów.

 

Podczas finałów w 2013 roku w Pradze wyróżnieni zostali wszyscy reprezentanci Polski. Matematyk Aleksander Horawa z Warszawy za pracę pt. „Niezmienniki skończonych przestrzeni metrycznych” otrzymał nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na największy międzynarodowy uczniowski konkurs naukowy – Intel ISEF w Los Angeles, w USA. Fizycy Michał Gumiela z Andrychowa i Rafał Kozik z Bielska-Białej, autorzy projektu „Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów”, zostali wyróżnieni nagrodą specjalną w postaci stażu badawczego w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych – CERN pod Genewą. Natomiast biolog Arkadiusz Jankiewicz z Wałbrzycha, który zbadał „Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych”, nagrodzony został stażem w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL w Heidelbergu. Wymienione organizacje zrzeszone są w EIROforum – partnerstwie skupiającym osiem największych międzyrządowych organizacji naukowych w Europie. 3 równorzędne pierwsze nagrody w wysokości 7.000 euro zdobyli w Pradze Perttu Pölönen, reprezentant nauk społecznych z Finlandii, Ciara Judge, Emer Hickey i Sophie Healy-Thow – trzy młode biolożki z Irlandii oraz genetyk Frederick Turner z Wielkiej Brytanii.

Back to top