...
 • PL   EN

Najlepsze projekty XX Polskich Eliminacji EUCYS

Poznaliśmy finalistów polskich eliminacji 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS). Jurorzy nie mieli łatwego zadania…

W wyniku debaty, analizy prac i ich recenzji, Jury wybrało 20 najciekawszych projektów. Ich autorki i autorów zapraszamy do Warszawy na marcowy Festiwal Młodych Badaczy „Odkrycia”.

Konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich, a Polska bierze w nim udział już po raz dwudziesty.

 

Jury na posiedzeniu 15 stycznia wyłoniło dwadzieścia najlepszych prac, których autorzy będą mogli osobiście przedstawić wyniki badań oraz przedyskutować je z sędziami.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono aż 62 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki, techniki oraz nauk społecznych. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach zatem Konkurs zgromadził 75 młodych naukowców z całej Polski (9 projektów ma dwóch autorów, 2 – trzech; wśród autorów było 45 chłopców oraz 30 dziewcząt).

Chcemy podkreślić, że prace zgłaszane do Polskich Eliminacji Konkursu muszą zostać wcześniej nagrodzone w ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace zostały przekazane do oceny wstępnej pracowników naukowych, współpracujących z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, a po pozytywnej ocenie – do recenzji specjalistycznych. Następnie, z projektami, dołączonymi rekomendacjami oraz opiniami recenzentów zapoznali się członkowie jury. 13-osobowe jury zadecydowało o zakwalifikowaniu do finałów 20 projektów 27 autorów (16 chłopców, 11 dziewcząt).

W Jury Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE zasiadają:

 • dr Piotr Bębas, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Grzegorz Chałasiński, Wydział Chemii UW
 • dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Instytut Informatyki UW, przewodniczący Jury
 • prof. Bronisław Cymborowski, Wydział Biologii UW
 • Anna Dziama, Centrum Nauki Kopernik
 • prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN
 • dr hab. Jan Fronk, Wydział Biologii UW
 • prof. Stanisław Janeczko, Instytut Matematyczny PAN, dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW
 • prof. Jan Madey, Instytut Informatyki UW, Krajowy Organizator Konkursu, pełnomocnik Rektora UW ds. Edukacji Multimedialnej
 • prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki UW
 • prof. Jan Mostowski, Instytut Fizyki PAN
 • prof. Jan Ogrodzki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • prof. Lucjan Piela, Wydział Chemii UW

Listę finałowych projektów publikujemy na stronach konkursu.

Finały Polskich Eliminacji odbędą się w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik w dniach 21-23 marca 2014 r. (piątek-niedziela). Polskie Eliminacje 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE to wyjątkowe wydarzenie dla uczniów biorących w nim udział, ale też doskonała okazja do spotkania nauczycieli i wykładowców polskich uczelni. Finały Polskich Eliminacji 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE będą miały formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie zaprezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności.

Na podobnych zasadach odbywają się wrześniowe międzynarodowe finały Konkursu. Niezwykle miło jest nam potwierdzić, że międzynarodowe finały Konkursu po raz pierwszy będą miały miejsce w Polsce we wrześniu tego roku (dowiedz się więcej na stronie EUCYS2014.pl) – gospodarzem finałów w dniach 19-24 września będzie Uniwersytet Warszawski. Współorganizatorami finałów są Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Apetyty na laury są ogromne, gdyż od 19 lat uczestnicy z Polski przywożą główne nagrody i dodatkowe wyróżnienia niemal każdego roku. Szybko utorowali sobie drogę do grona najlepszych, co nie ma precedensu w historii EUCYS. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy oraz Brytyjczycy, przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od jego początku, czyli od 1989 roku.

 

Nic dziwnego, że nasi młodzi naukowcy występują zwykle w roli faworytów, a członkowie jury z uwagą przyglądają się kolejnym projektom badawczym polskich uczniów.

Więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE: fundusz.org/konkurs