...
  • PL   EN

Znamy finalistów Polskiej Edycji EUCYS 2015

Powoli zbliża się finał Polskiej Edycji 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EU Contest for Young Scientists). To prestiżowy unijny konkurs najlepszych uczniowskich projektów badawczych z różnych dziedzin. 21 stycznia jurorzy wyłonili dwadzieścia prac, których autorzy będą mogli osobiście przedstawić wyniki badań oraz przedyskutować je z jury w trakcie marcowego >Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA w warszawskim CNK. Już teraz zapraszamy do udziału w Festiwalu!

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono 59 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki, techniki oraz nauk społecznych. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach – łącznie konkurs zgromadził 74 utalentowanych nastolatków (7 projektów ma dwójkę autorów, 4 – trójkę). Wśród autorów jest 38 dziewcząt i 36 chłopców.

Należy podkreślić, że prace zgłaszane do Polskich Eliminacji Konkursu muszą zostać wcześniej nagrodzone w ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace zostały przekazane do oceny wstępnej pracowników naukowych, współpracujących z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, a po pozytywnej ocenie – do recenzji specjalistycznych. Następnie z projektami, dołączonymi rekomendacjami oraz opiniami recenzentów zapoznali się członkowie jury. Do finałów zostało zakwalifikowanych 20 projektów 25 autorów (13 chłopców, 12 dziewcząt).

Spośród finalistów wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na Międzynarodowe Finały Konkursu Prac Młodych Naukowców UE, które odbędą się we wrześniu w Mediolanie. Finały Polskiej Edycji EUCYS 2015 odbędą się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA w dniach 20-22 marca 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konkurs na tym etapie ma formę sesji plakatowej, podczas której finaliści zaprezentują swoje projekty każdemu z jurorów. Na podobnych zasadach odbywają się wrześniowe Międzynarodowe Finały EUCYS.

Finaliści Konkursu Prac Młodych Naukowców UE:

1. Victoria Allegranza Bulhak Jelska (Warszawa), Badania synerezy koloidów w miękiszu pieczywa podczas jego czerstwienia

2. Bartosz Ambrożewicz (Poznań), SMART MIRRORS – Inteligentne lusterka automatycznie kompensujące zmianę pozycji motocyklisty

3. Dominika Bakalarz (Opole), Joanna Jurek (Piotrków Trybunalski), Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste

4. Michał Bączyk (Ostrów Mazowiecka), Paweł Czyż (Nadarzyn), Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego

5. Bartłomiej Bekier (Łódź), Badanie kinetyki uwalniania leków z termoczułych hydrożeli polimerowych

6. Sara Berent (Gdynia), Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin

7. Aleksandra Bloch (Ostrołęka), Klaudia Krupka (Krasnosielc), Badanie postrzegania przestrzeni osobistej w aspekcie klaustrofobii

8. Paulina Drożak (Lublin), Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej

9. Krzysztof Eder (Poznań), Kwantowo-chemiczne badania nad aspektem termodynamicznym inhibicji kompetycyjnej reduktazy rybonukleotydowej przez trans-resweratrol, trans-piceatanol i hydroksymocznik

10. Julia Giełdoń (Toruń), Klaudia Laks (Toruń), Rafał Zbonikowski (Kowal), O utlenianiu jonów siarczanowych (IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?

11. Maciej Głowacki (Rymanów Zdrój), Rozmieszczenie i inne aspekty ekologii populacji obrazków alpejskich (Arum alpinum) na wybranym obszarze dorzecza rzeki Wisłok

12. Paweł Jaworski (Sobków), Obserwacja wybranych zachowań tygrzyka paskowanego (Agriope bruennichi) na terenie miejscowości Chomentów w czasie dwóch kolejnych lat

13. Wojciech Lipiński (Starowa Góra), Synteza oraz badanie krótkich aromatycznych peptydów o właściwościach agregacyjnych

14. Jakub Mnich (Nowy Julianów), Aplikacja metody PLD w produkcji ekologicznych tlenkowych ogniw fotowoltanicznych

15. Jakub Morze (Olsztyn), Możliwość wykorzystania ścieków w hodowli Chlorella sp. oraz ocena przydatności uzyskanej biomasy mikroglonów w procesie produkcji biogazu

16. Paweł Piwek (Piaseczna Górka), Krzywe przegubowe

17. Michał Ratajczak (Słupsk), Kandelka – nowa jakość światła. Projekt własnej lampy LED oraz badanie wpływu barwy światła na odczucia użytkowników

18. Magdalena Rogut (Zelów), Ocena właściwości repelencyjnych olejków eterycznych z mięty pieprzowej (Mentha piperita), lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia) oraz pelargonii pachnącej (Pelargonum graveolens) względem samic komara brzęcącego Culex pipiens

19. Karolina Sewerynek (Kamieńsk), Skuteczność aparatów lotnych nasion wybranych gatunków roślin

20. Hanna Twardowska (Słupsk), Rolnicze i energetyczne możliwości zastosowania nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea Aiton

Gratulujemy!

Rok temu tak wyglądały 20. Polskie Eliminacje EUCYS:

EUCYS organizowany jest od 1989 roku. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest krajowym organizatorem EUCYS z ramienia Komisji Europejskiej nieprzerwanie od edycji 1995, czyli już ponad 20 lat. Uczniowskie projekty badawcze zgłaszane są do konkursu w październiku każdego roku.

Zgłoszone do konkursu prace są wstępnie jesienią oceniane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin i kierowane do recenzji. Jury zimą pracuje w oparciu o treść zgłoszonych prac i uzyskane recenzje specjalistów.

Autorzy wybranych projektów w trakcie marcowego Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA będą mieli szansę na rozmowę dosłownie z każdym z Jurorów – przedstawienie wyników swoich badań i przedyskutowanie ich. O wyborze polskiej reprezentacji na finały EUCYS 2015 w Mediolanie zadecyduje więc zarówno naukowa wartość prac, jak i umiejętności prezentowania wyników i argumentacji – zarówno w rozmowie z przedstawicielem danej dziedziny, jak i – z naukowcami i popularyzatorami specjalizującymi się w zupełnie innych dyscyplinach nauki.

20 finałowych projektów będzie można obejrzeć w Centrum Nauki Kopernik w trakcie marcowego festiwalu. Będzie to również okazja na rozmowę z młodymi badaczami.

Młodym Polkom i Polakom na międzynarodowych finałach od lat idzie naprawdę znakomicie!

26. finały odbywały się we wrześniu w Warszawie i wyglądały tak:

dowiedz się więcej o EUCYS

EUCYS logo