...
 • PL   EN

Finaliści Polskich Eliminacji EUCYS 2013

Znamy finalistów polskich eliminacji 25. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS). Jurorzy nie mieli łatwego zadania, gdyż Konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. Jury Konkursu na posiedzeniu 15 stycznia wyłoniło dwadzieścia najlepszych prac, których autorzy będą mogli osobiście przedstawić wyniki badań oraz przedyskutować je z sędziami.

 

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono aż 59 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i techniki. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach zatem Konkurs zgromadził 71 młodych naukowców z całej Polski. Chcemy podkreślić, że prace zgłaszane do Polskich Eliminacji Konkursu muszą zostać wcześniej nagrodzone w ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego (7 projektów nie spełniło wymogów formalnych). Konkurs Prac Młodych Naukowców UE jest zatem interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych z najlepszych polskich projektów uczniowskich. Prace spełniające wymogi formalne zostały przekazane do oceny specjalistom z poszczególnych dziedzin, samodzielnym pracownikom naukowym. Ich opinie stanowiły podstawę decyzji sędziów. 

13-osobowe Jury Polskich Eliminacji  zadecydowało o zakwalifikowaniu do finału 20 projektów 26 autorów. 

 • Tomasz Bażant (Gołuchów), Adrianna Sobiś (Kalisz), Błażej Suszyński (Kalisz), Wpływ niecentrycznego położenia wału mieszadła łapowego oraz przegród na moc mieszania
 • Katarzyna Bieluń (Kościno), Anna Fabich (Szczecin), Nasi chemiczni przyjaciele – ciecze jonowe. Synteza i właściwości
 • Bartłomiej Błeszyński (Szczecin), Wzmacnianie, analiza i przekształcanie na formę cyfrową sygnału elektromiograficznego (EMG)
 • Maciej Chmielarz (Mosina), Zdolność kiełkowania oraz żywotność nasion buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) poddanych kriokonserwacji
 • Xavier Dobrzański (Wrocław), Studia nad fauną motyli śródmieścia Wrocławia. Tinea translucens Meyrick, 1917 jako nowy dla Polski gatunek motyla
 • Michał Gumiela (Andrychów), Rafał Kozik (Bielsko-Biała), Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów
 • Aleksander Horawa (Warszawa), Skończone przestrzenie metryczne
 • Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych), Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych
 • Monika Jelonek (Kraków), Synteza nowych hydrofilowych pochodnych kobinamidu
 • Karolina Klepacz (Łódź), Synteza oraz zastosowanie porfiryny jako bifunkcyjnego katalizatora w enancjoselektywnej reakcji utleniania związków karbonylowych w pozycji α
 • Robert Kupis (Słupsk), Katarzyna Waliłko (Wierzbięcin), Wierzba wiciowa Salix Viminalis jako jedno z alternatywnych źródeł energii
 • Magdalena Mróz (Strzelinko), Karolina Pakuła (Słupsk), Roleta solarna Solarblind 1.0
 • Wojciech Nadara (Warszawa), Grafy k-dobre
 • Łukasz Niedziela (Kielce), Inwentaryzacja drzew i krzewów na Cmentarzu Starym w Kielcach ze wskazaniem kandydatów na drzewa pomnikowe
 • Aleksandra Rejmak (Puławy), Aktywność antyoksydacyjna flawonoidów występujących w wybranych owocach
 • Łukasz  Skoczylas (Grodziec), Występowanie motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego
 • Maria Szczepańska (Strzegom), Porównanie liczebności i różnorodności gatunkowej geofitów na terenie parków miejskich w Strzegomiu i Świdnicy
 • Kamil Szymczak (Lubin), Jemioła pospolita (Viscum album L.) jako biotyczny stresor topoli
 • Mateusz Wilczek (Borówiec), Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na wzrost i przyrost biomasy części nadziemnej oraz na gęstość aparatów szparkowych na liściach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.)
 • Bartłomiej Zawalski (Warszawa), Powrót średnich 
Gratulujemy!
 

Co dalej? Polski finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE będzie miał formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie zaprezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności. Na podobnych zasadach odbywają się wrześniowe międzynarodowe finały Konkursu – w tym roku finalistów z całego świata gościć będzie Praga. Polski finał odbędzie się w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik w dniach 15-17 marca 2013 r. (piątek-niedziela).

Spośród finalistów wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na finały międzynarodowe 25. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE, które odbędą się we wrześniu w Pradze. Apetyty na laury są ogromne, gdyż od 18 lat uczestnicy z Polski przywożą główne nagrody i dodatkowe wyróżnienia niemal każdego roku. Błyskotliwie i nader szybko utorowali sobie drogę do grona najlepszych, co nie ma precedensu w historii EUCYS. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 28 projektów z naszego kraju (łącznie 34 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 17 dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy (80 nagród) oraz Brytyjczycy (42 nagrody), przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od jego początku, czyli od 1989 roku. Nic dziwnego, że nasi młodzi naukowcy występują zwykle w roli faworytów, a członkowie jury z uwagą przyglądają się kolejnym projektom badawczym polskich uczniów.

Podczas finałów w 2012 roku w Bratysławie jedną z trzech pierwszych nagród i nagrodę honorową, w postaci udziału w przyszłorocznym London International Youth Science Forum, zdobył 17-letni Jakub Nagrodzi z Łomży za pracę Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej. 

Jedną z trzech trzecich nagród zdobyła Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, obecnie studentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, za pracę Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum.

Nasz kraj reprezentował także Tymoteusz Król z Wilamowic, absolwent IV LO w Bielsku-Białej, teraz student MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, z pracą Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych. Cała trójka została wiosną ubiegłego roku laureatami pierwszej nagrody Polskich Eliminacji EUCYS, które odbyły się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Tak wyglądały Polskie Eliminacje w marcu 2012:

{gallery}KPMNUE2012-skr{/gallery}

 

A tak nasza reprezentacja wypadła we wrześniu w Bratysławie – na europejskich finałach EUCYS 2012:

{gallery}KPMNUE2012-final{/gallery}

 dowiedz się więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE