...
  • PL   EN

Finaliści 2012

Lista finałowych projektów, które będzie można obejrzeć w Centrum Nauki Kopernik w niedzielę 18 marca 2012 w czasie krajowego finału Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)

 

• Rafał Białek, Dawid Jaworski, Tomasz Pyrzewicz (Słupsk), Badanie widm białych diod elektroluminescencyjnych

• Oliwia Brycht (Łódź), Badanie zależności składu gatunkowego awifauny Doliny Pilicy od gatunków roślin

• Michał Czyż, Karolina Pakuła (Słupsk), Zapis klimatu w pierścieniach drzew

• Xawier Dobrzański (Wrocław), Występowanie detrytofagów z rzędu motyli (Lepidoptera) na terenie Wrocławia i w okolicach (2009)

• Przemysław Dolder (Łódź), Badanie mechanizmu reakcji izomeryzacji 4-hydroksy-5-metylocyklopent-2-en-1-onu do 4-hydroksy-2-metylocyklopent-2-en-1-onu

• Anna Gabriel (Czernica), Ontogeneza skototaksji u podziemnicy zwyczajnej

• Paulina Gawin (Kluczbork), Cameraria ohridella jako szkodnik kasztanowca białego – obserwacje, ocena oraz porównanie szkód dokonanych przez larwy motyla na terenie dwóch skupisk kasztanowca białego na terenie Kluczborka

• Jakub Iwanejko (Kędzierzyn-Koźle)), Dominika Ochotna (Biskupice Wlkp.), Aminokwasy jako skuteczne i ekologiczne katalizatory w reakcji aldolowej

• Przemysław Kotowicz (Białystok), Wpływ problemów demograficznych na sytuację statystycznej rodziny w Polsce

• Karolina Krelska (Trzemiętówko), Zależność między wielkością gniazda a zasięgiem pola trofoporycznego i liczbą stacji troficznych mrówek Formica rufa L.

• Tymoteusz Król (Wilamowice), Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych

• Anna Kuśnierczak (Mieczewo), Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum

• Nicola Leończyk (Słupsk), Wpływ hałasu turbin wiatrowych na organizmy żywe

• Patrycja Mołek, (Nowy-Sącz ), Obserwacja podziału pracy wśród mrówek (Myrmica) w różnych warunkach pogodowych

• Wojciech Nadara (Warszawa), O prawdopodobieństwie, wyznacznikach i pokryciach cyklowych

• Jakub Nagrodzki (Łomża), Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej

• Przemysław Pękala (Wojnicz), Wpływ zagęszczenia muszki owocowej na skuteczność polowania modliszki gwinejskiej

• Krzysztof Piersiala (Strzałkowo), Badanie ekosystemu wydm śródlądowych we Wrąbczynku

• Paweł Prządka (Puławy), Kraina 1000 wąwozów lessowych „Geopark Parchatka”. Projekt trasy geoturystycznej

• Łukasz Szczurowski (Nisko), Wpływ grzybów mikoryzowych na rozwój różaneczników (Rhododendron L.)

Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć finałowe plakaty i porozmawiać z ich autorami, zachęcamy do odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik w niedzielny ranek 18 marca!