...
  • PL   EN

Dziękujemy za zgłoszenia

Dobiegł końca termin nadsyłania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym.

W dziale „Jak się zgłosić” można znaleźć informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Dotyczą one nowych kandydatów i osób, które obecnie są w programie. Czekamy na prace, sprawozdania i pozostałe dokumenty. 

 

UWAGA! Termin wysłania większości z nich upływa we wtorek 10 lipca. 

Oczekujemy przede wszystkim przesłania do nas pocztą listu z opisem swoich zainteresowań i osiągnięć.

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. Na list i dokumenty czekamy do 10 lipca.

Nie warto odkładać na ostatnie dni czerwca pracy nad sprawozdaniem, bo to podstawowy dokument, który będą analizować nasi eksperci. 

Muzycy, plastycy i tancerze nie muszą pisać sprawozdania.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie. Na zgłoszenia muzyków czekamy również do 10 lipca. 

Sprawozdania, prace i dodatkowe dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną.

Nasz adres: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

O wyniku rekrutacji poinformujemy kandydatów w październiku.

więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym