...
  • PL   EN

Dziękujemy za nowe wnioski

Dobiegł końca termin nadsyłania i uzupełniania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym. Każdego roku Zarząd KFnrD przyjmuje do programu ponad pół tysiąca zdolnych uczniów.

O wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów poinformujemy w październiku.

 

Plener w Kruszwicy w sierpniu 2012 / fot. W. Romański

Żeby wziąć udział w kwalifikacji do plastycznej części naszego programu, należy przedstawić do 31 lipca rysunki, szkice i pracw w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Prace powinny być oryginalne (po rekrutacji zostaną zwrócone autorom).

Nasz adres: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Wyniki rekrutacji poznamy w październiku.

W listopadzie każdego roku grupa nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotyka się w na trzydniowych warsztatach w Warszawie. Nominacje otrzymują na uroczystości w Zamku Królewskim. Tradycyjny tytuł stypendysty jest wyróżnieniem honorowym dla części naszych podopiecznych, ale łącznie do programu przyjmujemy ponad 500 osób rocznie i wszyscy mogą korzystać z naszej oferty.

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

W roku szkolnym 2012/2013 przyjęliśmy do programu 523 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 341 młodych naukowców, 134 muzyków, 36 plastyków i 12 tancerzy.  102 osobom przyznano honorowy tytuł Stypendysty KFnrD, w tym 54 – po raz pierwszy.

Był to 30. już rok działania programu. „Był”, ale dla nas jeszcze się nie skończył – w wakacje organizujemy jeszcze dwa wielodyscyplinarne obozy naukowe (w tym jeden połączony z plenerem malarskim), a we wrześniu – seminarium filmowe reż. Krzysztofa Zanussiego. Całe lato trwają też indywidualne staże badawcze, organizujemy koncerty otwarte dla publiczności i wystawę prac plastycznych, które powstaną na plenerze.

więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym