...
  • PL   EN

Dziękujemy za nowe wnioski

Dobiegł końca termin nadsyłania i uzupełniania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym. Do końca lipca czekamy jeszcze na prace plastyczne 

Każdego roku Zarząd KFnrD przyjmuje do programu ponad pół tysiąca zdolnych uczniów. O wyniku rekrutacji poinformujemy kandydatów w październiku.

Żeby wziąć udział w kwalifikacji do plastycznej części naszego programu, należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Prace powinny być oryginalne. Jesienią zostaną zwrócone autorom.

Nasz adres: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

W roku szkolnym 2011/2012 przyjęliśmy do programu 548 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 354 młodych naukowców, 138 muzyków, 33 plastyków i 23 tancerzy. 112 osobom przyznano prestiżowe wyróżnienie – status stypendysty, w tym 54 – po raz pierwszy.

W listopadzie każdego roku nowo nominowani stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotykają się w na trzydniowych warsztatach w Warszawie. Nominacje otrzymują na uroczystości w Zamku Królewskim. 

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

Nadchodzący rok szkolny to 30. już rok działania programu.

więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym