Dotychczasowe sukcesy

EUCYS - nagrody 1898-2019

Kolejne reprezentacje Polski są na finałach traktowani jak faworyci. Od wielu lat pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy, a Brytyjczycy jakiś czas temu ustąpili nam 2. miejsca. Przy czym reprezentanci tych i wielu innych zachodnich państw biorą udział w Konkursie o 6 lat dłużej niż Polacy.

W 2019 roku w Sofii 19-letni Antoni Lis z Warszawy za pracę pt. “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” otrzymał jedną z czterech równorzędnych trzecich nagród w wysokości 3.500 euro. Natomiast zespół z Trójmiasta w składzie Łukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński zdobył nagrodę specjalną (wyjazd do CERN) za projekt drona stratosferycznego.

W 2017 roku w Tallinnie 18-letni Kamil Humański ze Szczecina za projekt pt. „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)” otrzymał jedną z trzech równorzędnych drugich nagród wartości 5.000 euro oraz nagrodę specjalną – udział w Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) w grudniu tego roku. 20-letni Aleksander Kostrzewa z Warszawy został uhonorowany nagrodą specjalną – Joint Research Centre (JRC – Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) za projekt pt. „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych”. Nagrodą zdobytą w Tallinnie jest wizyta w IES – Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Ispra we Włoszech, jednym z siedmiu instytutów naukowych, wchodzących w skład JRC.

W 2015 roku w Mediolanie nagrodzono wszystkie projekty z Polski, w tym dwa – podwójnie. Jedna z trzech głównych 1. nagród (7000 EUR) oraz nagroda honorowa (udział w LIYSF) została przyznana projektowi siedemnastoletnich fizyków Michała Bączyka z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża z Nadarzyna, Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Jedna z trzech 2. nagród (5000 EUR) oraz nagroda specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) zostały przyznane za projekt Dominiki Bakalarz, osiemnastoletniej matematyczki z Opola, i Joanny Jurek, dziewiętnastoletniej biochemiczki z Piotrkowa Trybunalskiego, Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste. Nagrody specjalne uzyskały także projekty Pauliny Drożak, osiemnastoletniej astronomki z Lublina, Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile) i Sary Berent, dziewiętnastoletniej biolożki z Gdyni, Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 – laptop, udział w gali kończącej EXPO i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech).

W 2014 roku w Warszawie biolożka ze Słupska Monika Leończyk wygrała nagrodę specjalną w postaci stażu badawczego w instytucie JRC we Włoszech. Natomiast fizyk z Poznania Jerzy Szuniewicz zdobył nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA.

W 2013 roku w Pradze matematyk Aleksander Horawa otrzymał nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA. Natomiast zarówno fizycy Michał Gumiela i Rafał Kozik, jak i biolog Arkadiusz Jankiewicz uzyskali również nagrody specjalne. Są to staże badawcze w najlepszych europejskich placówkach naukowych zrzeszonych w EIROFORUM. Innymi słowy, cala reprezentacja wróciła z nagrodami!

W 2012 roku w Bratysławie I nagrodę i nagrodę honorową zdobył Jakub Nagrodzki z Łomży, uczeń Worth School w Wielkiej Brytanii, za pracę (napisaną jeszcze w gimnazjum) Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej. III nagrodę zdobyła natomiast Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, za pracę Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum

W 2011 roku w Helsinkach matematyk z Warszawy Michał Miśkiewicz zdobył III nagrodę za pracę Urok zbioru ‘mi’. Michał jest absolwentem XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, studiuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2010 roku na finałach XXII Konkursu w Lizbonie I nagrodę zdobyła praca Łukasza Sokołowskiego W jaki sposób żerują mrówki Formica cinerea. Łukasz napisał ją, będąc uczniem XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi, teraz jest studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. II nagrodę zdobyła Justyna Słowiak za pracę Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska. Justyna jest absolwentką I LO im. Mikołaja Kopernika w Opolu, studiuje w Kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2009 roku Aleksander Kubicaz Bystrej (woj. śląskie), obecnie student MISMaP UW i Wiktor Pilewski ze Skępego (woj. kujawsko-pomorskie), student Wydziału Elektronicznego Politechniki Poznańskiej zdobyli I nagrodę w Paryżu. Nagrodzoną pracę Spiralne soczewki dyfrakcyjne przygotowali po warsztatach badawczych Funduszu pod opieką prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki UW. Laureaci otrzymali też nagrody honorowe w postaci udziału w Międzynarodowym Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie i Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie. Olek i Wiktor zostali zaproszeni na Międzynarodowe Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie połączone z udziałem w ceremonii wręczenia nagród Nobla.

W 2008 roku pracy Magdaleny Bojarskiej z Warszawy Cykle Hamiltona w uogólnionych grafach Halina przyznano I nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Forum Młodych Naukowców w Londynie, a pracy Pawła Maryniaka z Prudnika Szybkość uczenia się i zapamiętywania układu obiektów w przestrzeni u karaczana madagaskarskiego w zależności od płci – nagrodę specjalną Rządu Duńskiego.

W 2007 roku praca Dominika Cysewskiego z Wrocławia i Pawła Gniewka z Borowej (woj. dolnośląskie) Dwufunkcyjne odczynniki sieciujące zawierające mostki polieterowe jako narzędzie ustalania przestrzennej struktury białek otrzymała nagrodę specjalną w postaci stażu w Krajowym Centrum Biotechnologii w Madrycie.

W 2006 roku pracy Tomasza Wdowika z Rzeszowa Synteza nowych potencjalnych ß-blokerów przyznano I nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Międzynarodowym Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie, a pracy Michała Marcinkowskiego z Wrocławia O przekształceniu geometrycznym trójkąta wiążącym linie Eulera i NagelaII nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Forum Młodych Naukowców w Londynie.

W 2005 roku w Moskwie nagrodę specjalną w postaci stażu w Europejskim Centrum Kosmicznych Badań i Technologii w Nordwijk (Holandia) i udziału w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Walencji (Hiszpania) otrzymała Agata Karska z Inowrocławia za pracę Historia odkrycia i badań zaćmieniowego układu podwójnego gwiazd BD +14º 5016.

W 2004 roku II nagrodę przyznano Marcelowi Kołodziejczykowi z Łodzi za pracę: Waga szalkowa i uogólniony problem fałszywej monety oraz III nagrodę Arturowi Lewandowskiemu z Bydgoszczy za pracę: Procesy uczenia się mrówek.

W 2003 roku II nagrodę zdobyli bracia Łukasz i Mariusz Jaremko z Wrocławia, za pracę Synteza hydrazydu p-aminofenylowego analogu immunosupresorowego fragmentu ubikwityny.

W 2002 roku III nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci stażu w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Nordwijk (Holandia) zdobył Piotr Garbacz z Opola, za pracę: Badanie wpływu kierunku i natężenia bodźca grawitacyjnego na wzrost jęczmienia i rzeżuchy; jedną z 3 nagród za najlepszą prezentację pracy, przyznawanych przez dawnych laureatów Konkursu, otrzymała Marta Świerczyńska ze Szczecina za pracę: Próbna ocena zdolności usuwania sestonu z toni wodnej przez wybrane organizmy zasiedlające kolonie racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha.

W 2001 roku w norweskim Bergen Zbigniew Pianowski z Krakowa za pracę Zaprojektowanie, synteza i zastosowanie ciekłych kryształów opartych na barwnikach azowych otrzymał II nagrodę i nagrodę specjalną w formie stażu badawczego w Obserwatorium Astronomicznym na Wyspach Kanaryjskich, Marcin Wojnarski z Zakopanego za pracę Sieć neuronowa do rozwiązywania zadań klasyfikacyjnych – również II nagrodę, a Katarzyna Zaremba z Warszawy za pracę Drapieżnik i jego ofiara. Matematyczny model opisujący interakcje drapieżników i ich ofiar na przykładzie populacji dużych ssaków Puszczy Białowieskiej nagrodę specjalną w postaci stażu w rezerwacie w Hiszpanii.

W 2000 roku pracy Grzegorza Niedźwiedzkiego z Piotrowic (woj. lubelskie) Nowe znaleziska tropów dinozaurów z utworów hetangu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich przyznano I nagrodę i nagrodę w formie stażu na Seszelach, a pracy Jakuba Wojtaszczyka z Warszawy O liczbie podziałów wielokąta foremnego na równoległoboki – nagrodę w postaci stażu badawczego.

W 1999 praca Michała Książkiewicza z Poznania Badanie czystości powietrza metodą lichenoindykacji uzyskała I nagrodę i nagrodę dodatkowa w formie stażu badawczego na Seszelach, a Macieja Walczaka z Galewic (d. woj. kaliskie) Chemiczna synteza aminoalkilofosforanów nukleozydówIII nagrodę.

W 1998 roku praca Grzegorza Kapustki i Michała Kapustki z Krakowa O pewnych własnościach parzystokątów wpisanych i opisanych na okręgach uzyskała III nagrodę.

W 1996 roku II nagrodę uzyskała praca Tomasza Osmana z Kielc i Macieja Kurowskiego z Torunia Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezout, a pracy Radosława Skibińskiego z Rzeszowa pt. Próba odtworzenia wyglądu i trybu życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wymarłego gatunku ryby oligoceńskiej przyznano III nagrodę.

W 1995 roku pracy Siła zbioru dwóch młodych matematyków z Warszawy Marcina Kowalczyka i Marcina Sawickiego przyznano III nagrodę.

 

 

Organizację EUCYS w Polsce wspiera

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS
Podziel się!