...
  • PL   EN

Marcin Braun, Maria Mach, Zdolne dziecko. Poradnik

Nasz poradnik – eBook dla nauczyciela i rodzica

Nasz poradnik – eBook dla nauczyciela i rodzica 650 1040 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzicom i nauczycielom uzdolnionych dzieci polecamy poradnik Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc napisany przez Marię Mach i Marcina Brauna. Publikujemy go na naszej stronie jako darmowy eBook.

Maria i Marcin to dawni stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, wieloletni aktywni członkowie stowarzyszenia. Prowadzą zajęcia na obozach dla wybitnie zdolnych i z edukacją związali swoje życie zawodowe.

Maria kieruje biurem Funduszu od kilku lat, a Marcin pisze podręczniki do nauk ścisłych. Oboje mają bardzo duże doświadczenie w pracy ze zdolnymi uczniami. Ale z edukacją zdolnej młodzieży mieli też wcześniej styczność w odwrotnej roli – uczestników funduszowych obozów naukowych. 

Napisali eBook o wychowaniu zdolnych dzieci dla nauczyciela i rodzica…

 
…żeby podzielić się obserwacjami z wieloletniej działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest niezwykłym eksperymentem edukacyjnym, który znakomicie sprawdza się już cztery dekady. Warto sprawdzić, co z doświadczeń tej niezwykłej instytucji można zastosować w domu i w szkole – jak wspierać rozwój talentów.

Czy moje dziecko jest zdolne? Takie pytanie często zadają sobie rodzice. Jest ono jednak pytaniem źle postawionym. Nie ma bowiem specjalnych metod wychowywania dzieci zdolnych. Rodzice powinni zastanowić się raczej, co robić, aby ich dziecko rozwijało swoje uzdolnienia – te, które ma. A najlepszym sposobem jest podtrzymywanie ciekawościprzekonują autorzy poradnika.

Pobierz za darmo ebook „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc” w formacie .PDF, .MOBI (Kindle), albo .EPUB 

Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i „sama radość”. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela, to są to… rodzice i nauczyciele zdolnych dzieci. Oni najlepiej wiedzą, że oprócz radości, przyjemności i dumy codzienny kontakt ze zdolnymi przynosi też wiele problemów, wątpliwości i wyzwań. Przez wiele lat zmagaliśmy się z takimi wyzwaniami, współtworząc program pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Właśnie dlatego zdajemy sobie sprawę z wielu, choć z pewnością nie wszystkich, praktycznych problemów, które rodzi kontakt ze zdolnymi dziećmi. Pisząc poradnik, chcieliśmy przede wszystkim podzielić się z Państwem tą praktyczną wiedzą.

Istnieje wiele publikacji zawierających teoretyczne ujęcie zagadnienia zdolności, inteligencji i twórczości dzieci i młodzieży. Ich liczba odzwierciedla zresztą do pewnego stopnia mnogość samych teorii. Materia zagadnienia jest trudna i jak dotąd psychologom i pedagogom udało się uzyskać jednomyślność jedynie w niewielu kwestiach. Z naszych doświadczeń wynika, że osobom na co dzień pracującym z uczniami zdolnymi bardziej niż spójna teoria i gruntowne wyjaśnienie zjawiska potrzebne są praktyczna pomoc, porady i sugestie odnoszące się bezpośrednio do sytuacji, które napotykają w domu czy w szkole.

Z tą myślą przygotowywaliśmy nasz poradnik. Nie znajdą tu Państwo definicji, teorii ani odwołań do fachowej literatury. Zamiast tego staraliśmy się zebrać wnioski z naszych obserwacji i doświadczeń. My sami najwię­cej wiedzy wynieśliśmy właśnie z uważnego przyglądania się własnym działaniom i ich skutkom, z niekończą­cych się rozmów z naszymi podopiecznymi, wspierania ich, motywowania i pomagania w kłopotach.

Mamy wielką nadzieję, że dzięki temu poradnikowi nasze doświadczenia choć trochę pomogą Państwu w codziennym kontakcie z waszymi podopiecznymi, pozwolą lepiej dostrzegać ich problemy, wytrwale towarzyszyć im w codziennej pracy i razem z nimi cieszyć się z osiągnięć. Bo oczywiście wszystkie pytania i problemy nie powinny przesłonić nam radości płynącej z faktu, że zdolne dziecko to skarb.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to niezależna organizacja pozarządowa non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwoju naukowym i artystycznym, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji.

Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą i wspierać jej rozwój.

Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Fundusz organizuje też regularnie koncerty Młodych Wirtuozów i wystawy prac uczestników programu o uzdolnieniach plastycznych. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 18-20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich ponad 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Znaczna część oferowanej podopiecznym pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to na przykład liczne granty na własne projekty badawcze i staże w najlepszych w Polsce laboratoriach.