...
  • PL   EN

Znamy już pełne wyniki rekrutacji 2017/2018

Znamy już pełne wyniki rekrutacji 2017/2018 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Kandydatki i kandydatów zawiadamiamy już o wynikach rekrutacji do Programu pomocy wybitnie zdolnym. Na ten rok szkolny zakwalifikowaliśmy do udziału w naszych zajęciach 539 uczennic i uczniów z całej Polski. 353 z nich to Młodzi Naukowcy, 150 – Młodzi Muzycy, a 36 – Młodzi Plastycy.

Informacje do osób przyjętych do Programu rozsyłamy listownie (pocztą tradycyjną) do połowy października na adres korespondencyjny pozostawiony w bazie danych.
 
W drugiej kolejności informacje otrzymają osoby, które nie przeszły pozytywnie procesu kwalifikacji – te informacje będziemy przesyłać pocztą elektroniczną, na adres email przypisany do konta w bazie danych.
 
Uroczystość inauguracji kolejnego roku działania Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci odbędzie się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie w sobotę 28 października 2017 w godz. 11.30-13.00.
 
Podczas uroczystości zaprezentujemy najciekawsze dokonania naszych stypendystów w minionym roku – naukowe, plastyczne oraz muzyczne (w formie krótkiego koncertu). W spotkaniu inauguracyjnym weźmie udział grupa stypendystów pierwszy raz przyjętych do programu, którzy ukończyli 16. rok życia.
 
W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia Programu wsparliśmy rozwój ponad 6 tysięcy młodych ludzi. Dziś należą oni do ścisłej światowej czołówki młodych naukowców i osiągają znaczące sukcesy na całym świecie. Każdego roku ponad 300 osób – naukowców, studentów, twórców i działaczy społecznych – angażuje się w pracę ze stypendystami Funduszu jako wolontariusze przygotowując oraz prowadząc dziesiątki zajęć i spotkań dla naszych podopiecznych. Niemal połowa z nich, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to absolwenci Programu.