...
 • PL   EN

Znamy finałowe projekty Polskiej Edycji EUCYS 2018!

Znamy finałowe projekty Polskiej Edycji EUCYS 2018! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Jury Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców wyłoniło 21 finałowych projektów. Ich autorzy spotkają się na Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia. W trakcie finałowej sesji plakatowej jurorzy będą rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami i wybiorą reprezentację Polski na wrześniowe światowe finały EUCYS 2018 w Dublinie.

Finaliści Polskiej Edycji Konkursu
13-15 kwietnia 2018, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

 
 

 1. Konrad Adler (Warszawa), Praktyczne aspekty wykorzystania biodegradacji keratyny
 2. Bartosz Biesiadecki (Kraków) i Oliwia Krzemień (Kraków), Identyfikacja esterazy leukocytów w moczu, w celu wczesnego wykrycia zakażenia układu moczowego u dzieci i niemowląt
 3. Dominik Bilicki (Ogrodzieniec), Wpływ roztworów wodnych o różnych stężeniach 3-metylo-2H-furo[2,3-c]piran-2-onu oraz substancji chemicznych zawartych w dymie uzyskanym ze spalania roślin łąkowych na kiełkowanie nasion wybranych gatunków ziół
 4. Agata Gaweł (Błonie), MIX2 – nowy naturalny inhibitor białka lekooporności wielolekowej MDR1 i jego wpływ na biologię komórek rakowych i bakteryjnych
 5. Grzegorz Gorzaniak (Pleszew) i Bartłomiej Owczarz (Zielona Łąka), Łazik Marsjański BOGG
 6. Grzegorz Gorzaniak (Pleszew) i Bogumił Skoczylas (Biskupice Zabaryczne), Optymalizacja procesów przemysłowych za pomocą Problemu komiwojażera
 7. Firas Haj Obeid (Niemcz), Porównanie wpływu syntetycznej N6-furfuryladeniny i naturalnej 2-izopentyloadeniny na wzrost i rozwój roślin w warunkach domowej hodowli in vitro oraz wpływ uzyskanych doświadczalnie optymalnych stężeń badanych cytokinin na wzrost i rozwój roślin w warunkach niedoboru żelaza w kuracji dolistnej i dopodłożowej w hodowli hydroponicznej na przykładzie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
 8. Jacek Jagosz (Skoczów), Efektywne chłodzenie komputera z użyciem ciepła parowania cieczy
 9. Piotr Jędryszek (Zalesie Górne) i Maciej Lisicki (Michałów-Grabina), Właściwości bioremediacyjne boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus L.) w warunkach zanieczyszczenia środowiska ropopochodnymi
 10. Jakub Józiewicz (Łódź), Usuwanie metali z wody przy użyciu hydrożeli polimerowych
  ze wskaźnikiem luminescencyjnym
 11. Aleksandra Kamianowska (Białystok), Wpływ substancji pochodnych roślin oraz soli, uznawanych za naturalne czynniki odstraszające, na żerowanie mrówek z gatunku Lasius Niger
 12. Wojciech Kretowicz (Bydgoszcz), Podzielność silni i suma cyfr
 13. Michał Prusiński (Gdynia), Charakterystyka występowania śluzowców w rezerwacie Kacze Łęgi w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na tle regionu
 14. Filip Rękawek (Garwolin), O trójkątach Kappa i ich własnościach
 15. Julia Rothkegel (Bielsko-Biała), Technologie energetyki odnawialnej
 16. Semen Słobodianiuk (Warszawa), Środek ciężkości
 17. Anna Staniszewska (Warszawa), Odpowiedź stresowa z udziałem kalceneuryny Candida albicans na pochodną proksyfilinową
 18. Zuzanna Stawicka (Częstochowa), Pierwowzór polimerowego implantu uwalniającego cyjanokobalaminę
 19. Paweł Tyrna (Bielsko-Biała), Matematyczny opis kształtu muszli głowonogów
 20. Adrianna Wojtyna (Warszawa), Detekcja bakterii E.coli z zastosowaniem biosyntezowanych nanocząstek srebra jako podłoży w SERS – powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana
 21. Filip Wylęgała (Katowice), Analiza architektury naczyń krwionośnych dna oka w oparciu o regułę Leonarda da Vinci w celu automatyzacji wczesnego wykrywania cywilizacyjnych chorób naczyniowych

Wszystkim finalistkom i finalistom serdecznie gratulujemy!

 
Do zobaczenia w na Festiwalu ODKRYCIA w Centrum Nauki Kopernik!

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych NaukowcówEuropean Union Contest for Young Scientists (EUCYS) – jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Od początku polskiego udziału w EUCYS, czyli od 1995 roku, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji Konkursu. Jury, w skład którego weszli profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, przewodniczy obecnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW (niegdyś członek międzynarodowego Jury EUCYS). Krajowym Organizatorem Konkursu jest prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Funduszu. Towarzyszy on również każdego roku polskiej reprezentacji na finałach międzynarodowych EUCYS.

Jury złożone z bardzo kompetentnych osób przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty – wyjaśnia dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS.

Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), Brukseli (2016) i Tallinnie (2017). Jubileuszowa 30. edycja EUCYS odbędzie się w Dublinie w dniach 14-19.09.2018.