...
  • PL   EN

Zjazd Absolwentów KFnrD

Zjazd Absolwentów KFnrD 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 19 grudnia 2015 na Wydziale Fizyki UW odbył się Zjazd Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wymyślony i zorganizowany siłami sprawnej ekipy dawnych stypendystów zgromadził ponad 300 osób na całodniowych obradach zakończonych bankietem. Dawni stypendyści powołali w trakcie obrad nowe stowarzyszenie – Klub Absolwentów KFnrD. Stawiają sobie za cel integrację tego bardzo zróżnicowanego i rozproszonego środowiska i wspieranie działań Funduszu.

Zjazd Absolwentów KFnrD / fot. S. Soberski

Stawili się absolwenci programu łącznie z najstarszym rocznikiem (do udziału w programie w roku 1983 przyznał się botanik prof. Łukasz Łuczaj, równocześnie zresztą ojciec niedawnej stypendystki).

Organizatorom udało się przed Zjazdem nawiązać kontakt z bardzo wieloma osobami, które były w programie, ale w ostatnich latach nie działały w Funduszu. Są duże szanse, że wielu z nich ponownie zechce pojawić się na naszych obozach – jako prowadzący zajęcia. Lub zaprosić stypendystów i innych absolwentów do współpracy przy własnych projektach. Wśród nich znalazł się między innymi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który również brał udział w Zjeździe.

– Mamy nadzieję, że udział w Zjeździe zachęcił i zainspirował do włączenia się w kolejne inicjatywy we wspólnym gronie – podkreslają organizatorzy. – Zachęcamy też do aktywnego włączenia się w realizację wspólnych przedsięwzięć – nie trzeba być w Zarządzie, by działać w Stowarzyszeniu i zorganizować coś ciekawego.

Organizacja zjazdu nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów zjazdu, czyli 9LivesData i kontomierz.pl / kontomatik.pl, a ponadto – Laboratorium EE i codility.com, Starosłowian spod znaku Peruna, a także – anonimowych darczyńców indywidualnych, którzy wpłacili kwoty kilkukrotnie wyższe od sugerowanych. Dziękujemy!

Serdecznie gratulujemy organizacji tego bardzo udanego wydarzenia!

fot. S. Soberski (większy plik tutaj)