...
  • PL   EN

XXV Warsztaty Matematyczne KFnrD w Gdyni

XXV Warsztaty Matematyczne KFnrD w Gdyni 1600 718 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dla grupy naszych najmłodszych stypendystek i stypendystów o zainteresowaniach matematycznych (oraz ich rodziców) zorganizowaliśmy w dniach 16-18 lutego jubileuszowe 25. warsztaty w Gdyni.

Od strony merytorycznej tradycyjnie przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień geometrii i algebry. Ponadto, pod okiem wykładowców, samodzielnie rozwiązują zadania, pozwalające lepiej zrozumieć prezentowane problemy. Uczestnicy przygotowują także własne wystąpienia. W wolnym czasie uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych a także doskonalą umiejętność gry w brydża sportowego. W programie jest także wycieczka po Trójmieście.

To jedyne warsztaty Funduszu, do udziału w których zapraszamy również rodziców (opiekunów), dla których prowadzony jest osobny blok zajęć poświęconych pracy z dziećmi zdolnymi.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.