...
  • PL   EN

Wyniki kwalifikacji już niedługo

Wyniki kwalifikacji już niedługo 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Już niebawem poznamy wyniki rekrutacji do Programu pomocy wybitnie zdolnym na rok szkolny 2016/2017!

 
Informacje do osób przyjętych do Programu będziemy wysyłać listownie (pocztą tradycyjną) do połowy października na adres korespondencyjny pozostawiony w bazie danych.
 
W drugiej kolejności informacje otrzymają osoby, które nie przeszły pozytywnie procesu kwalifikacji – te informacje będziemy przesyłać pocztą elektroniczną, na adres email przypisany do konta w bazie danych.
 

Jeśli masz wątpliwości, czy w bazie mamy poprawne dane kontaktowe, zaloguj się ponownie, sprawdź i ewentualnie uzupełnij.