...
  • PL   EN

Wyniki 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

Wyniki 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 19-24 września 2014 w Warszawie odbyły się międzynarodowe finały 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2014 Warsaw).

1. nagrody w wysokości 7000 EUR i nagrody honorowe zdobyli fizyk z Czech Luboš Vozdecký, oraz trójka Portugalczyków: Mariana de Pinho Garcia, Matilde Gonçalves Moreira da Silva (biolożki) i João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo (matematyk).Dwie spośród nagród specjalnych „zostają” w Polsce!

Międzynarodowe finały EUCYS 2014 organizuje Uniwersytet Warszawski razem z Centrum Nauki Kopernik i Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja PZU.

Polskę reprezentowały trzy prace:

  • Monika Leończyk ze Słupska (uczennica II LO w Słupsku), Wielkie znaczenie owadów, czyli wpływ trzmieli ziemnych na pomidory zwyczajne

  • Jerzy Szuniewicz z Poznania (uczeń VIII LO w Poznaniu), Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych

  • Andrzej Żak z Warszawy (absolwent LXIV LO w Warszawie), Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem etnolekt wymysiöeryś

Monika Leończyk została laureatką nagrody specjalnej (staż badawczy we Włoszech). Jerzy Szuniewicz zdobył natomiast nagrodę firmy Intel – wyjazd na targi naukowe Intel ISEF w USA.

Szczegółowe wyniki konkursu na stronie Komisji Europejskiej: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1027_pl.htm.

 

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS), prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. Udział w konkursie to wspaniały początek kariery akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje polską edycję EUCYS od 1995 roku. Międzynarodowe jury nagrodziło już 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Laureaci konkursu to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi.

{gallery}014EUCYSRep{/gallery} 
fot. Marianna Zadrożna

Więcej o Konkursie można przeczytać na stronie: fundusz.org/konkurs

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.