...
  • PL   EN

Wyjazdy zagraniczne. Czekamy na Wasze zgłoszenia

Wyjazdy zagraniczne. Czekamy na Wasze zgłoszenia 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Fundusz może zarekomendować kilkoro tegorocznych stypendystów do udziału w odbywających się poza Polską warsztatach, obozach naukowych i stażach. Jest to niepowtarzalna szansa pracy w ciekawych laboratoriach i ośrodkach badawczych, także poznania rówieśników z całego świata i doskonalenia znajomości języka.

W najbliższym czasie Komisja ds. wyjazdów zagranicznych przeprowadzi kwalifikację do udziału w następujących warsztatach/wydarzeniach:

1. Jedno miejsce na warsztatach badawczych w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych – Research Science Institute, w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w  Cambridge (USA) i w innych uczelniach na terenie Bostonu.
Przydział tematu badawczego zostanie dokonany przez amerykańskich organizatorów na podstawie zadeklarowanych zainteresowań. RSI gromadzi każdego roku około 80 uczniów szkół średnich z całego świata. Oczekiwany jest udział we wszystkich zajęciach zbiorowych, indywidualna praca badawcza pod opieką tutora oraz przedstawienie pod koniec pobytu raportu pisemnego i ustnego (w języku angielskim). Warsztaty trwają sześć tygodni (od 25 czerwca do 5 sierpnia 2016 roku). Szersza informacja na stronie www.cee.org/research-science-institute

2. Dwa miejsca dla stypendystów Programu z klasy maturalnej na spotkanie London International Youth Science Forum w dniach 26 lipca – 9 sierpnia 2017 r.
Wydarzenie, organizowane od 1959 r. przez Imperial Collage London oraz The Royal Geographical Society, gromadzi każdego roku ponad 500 uczniów i studentów (w wieku 16-21 lat) z 75 krajów, zainteresowanych naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. W 2017 roku zajęcia i dyskusje zogniskowane będą wokół tematu „Science – Making Life Better”. Wybrani uczestnicy LIYSF mają możliwość prezentacji wyników własnych badań, odwiedzą też centra badawcze w Londynie, Oxford i Cambridge. Szersza informacja na stronie: www.liysf.org.uk/liysf-2017

3. Dwa miejsca dla stypendystów Programu w wieku 17-19 lat o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych (szczególnie w zakresie badań przestrzeni kosmicznej) na obozie badawczym European Space Camp w Norweskiej Bazie Rakietowej w Andøya na Lofotach (za kręgiem polarnym) w dniach 6–13 sierpnia 2017 r.
Program obozu obejmuje eksperymenty techniczne związane z przygotowaniami do wystrzelenia rakiety. Poza warsztatami odbywają się wykłady i zajęcia integracyjne. Uczestnicy ESC pracując w grupach, muszą wykazać się wiedzą, kreatywnością i umiejętnością współpracy. Szersza informacja na stronie: www.spacecamp.no

4. Jedno miejsce dla stypendystów Programu z II klasy szkoły ponadgimnazjalnej lub młodszych podczas Swiss Talent Forum w kwietniu 2018 r. (dokładny termin i warunki udziału zostaną podane przez organizatorów w grudniu 2017 r. lub styczniu 2018 r.).
STF gromadzi około 70 utalentowanych i wysoko zmotywowanych młodych ludzi, którzy podczas dyskusji, warsztatów i spotkań, starają się znaleźć rozwiązania do aktualnych problemów międzynarodowych. Dzielą się pomysłami i doświadczeniami między sobą oraz na spotkaniach z przedstawicielami świata polityki, biznesu oraz organizacji społecznych. Szersza informacja na stronie: www.swiss-talent-forum.ch

Osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacji powinny złożyć w bazie Funduszu zgłoszenie w języku angielskim, zawierające:
1. krótki opis zainteresowań,
2. krótki opis największych osiągnięć naukowych – prace badawcze, projekty naukowe, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,
3. uzasadnienie chęci wyjazdu z podaniem planów naukowych związanych z danym obozem/warsztatami.

Żeby dobrze przygotować zgłoszenie warto zapoznać się z opisem wybranych obozów/warsztatów pod podanymi wyżej adresami internetowymi. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być zwięzłe — w przypadku 2 pierwszych ok. 1.000 znaków, w przypadku 3 — do 2.000 znaków. Można zgłosić się na więcej niż jeden wyjazd – w takim przypadku w punkcie 3. należy podać osobne uzasadnienia dla każdego wyjazdu oraz podać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 20 stycznia 2017 r. (do końca dnia).

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby spośród tych, które przyślą zgłoszenia – o zaproszeniu na rozmowę poinformujemy oddzielnie. Fundusz zwróci koszty podróży PKP II kl. lub autobusem (na analogicznych zasadach jak w przypadku warsztatów naukowych).

Pobyt za granicą jest we wszystkich przypadkach opłacany przez Fundusz, oczekujemy pokrycia przez wyjeżdżających kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca obozu/warsztatu i z powrotem. Jednocześnie informujemy, iż możesz starać się o dofinansowanie przez Fundusz zakupu biletów przez złożenie wniosku o stypendium celowe.