...
  • PL   EN

Wojnarski opracował nowy system zdobywania zaliczeń na UW

Wojnarski opracował nowy system zdobywania zaliczeń na UW 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Marcin Wojnarski pochodzi z Zakopanego. Jego praca pt. Sieć neuronowa do rozwiązywania zadań klasyfikacyjnych w 2001 r. zdobyła II nagrodę w europejskich finałach Konkursu Prac Młodych Naukowców UE w Bergen. Kilka lat później założył platformę TunedIT, umożliwiającą np. organizowanie zaliczenia zajęć laboratoryjnych z informatyki w formie konkursu.

 

Wojnarski rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskiem, po czym w 2002 r. zmienił uczelnię – na Uniwerstytet Warszawski. Tu napisał pracę magisterską, która zdobyła drugą nagrodę na najlepszą pracę magisterską z informatyki.

Jego praca doktorska, którą rozpoczął w 2005 r., przerodziła się w projekt komercyjny – serwis TunedIT, który udostępnia narzędzia do testowania algorytmów i wymiany wyników między naukowcami. Wykorzystywany jest także do przeprowadzania konkursów dla studentów. Pierwszy konkurs zorganizowano dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 r. Takie wykorzystanie platformy ma sporo zalet i spotyka się z coraz większym zainteresowaniem środowiska akademickiego nie tylko w Polsce.

Platforma TunedIT specjalizująca się m.in. w organizowaniu konkursów dla informatyków, daje o wiele większe możliwości, bo tak naprawdę za jej pośrednictwem można poprowadzić konkurs o dowolnej tematyce. – Jesteśmy w stanie zorganizować praktycznie wszystkie rodzaje zadań w ‘data mining’ – opowiada Marcin Wojnarski. – Platforma konkursowa TunedIT jest bardzo uniwersalna i daje możliwość organizacji konkursów z różnych dziedzin. Praktycznie wszystkie rodzaje zadań w ‘data mining’ można na niej uruchomić, ale również zadania spoza tej dziedziny np. z kompresji danych.

– TunedIT jest serwisem o zasięgu międzynarodowym. Nasza platforma konkursowa może być wykorzystywana w każdym miejscu na świecie: w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii; czy w państwach bardziej egzotycznych, ale kształcących ogromną liczbę młodych informatyków, jak Indie lub Chin. – założyciel TunedIT. – Nasi użytkownicy pochodzą z kilkudziesięciu krajów, m.in. z USA, Anglii, Indii, Chin, Kanady, Australii, Niemiec, Nowej Zelandii, Iranu, Japonii.

TunedIT to nie jedyne osiągnięcie Marcina Wojnarskiego od czasu laurów w EUCYS. Młody naukowiec stanął m.in. do walki o nagrodę Netflix Prize, sponsorowaną przez serwis, wypożyczający filmy przez internet (można obejrzeć je na ekranie komputera bez pobierania filmu na dysk). Netflix oferował 1 mln dolarów dla tego, kto napisze program, który najlepiej rozpozna gust użytkownika. Chodziło o to, żeby internaucie podsunąć do wypożyczenia film, którym może być zainteresowany. W związku z wątpliwościami, co do zachowania prywatności użytkowników w sieci Netflix zakończył konkurs, ale Marcin Wojnarski zdążył jeszcze pokazać swoje możliwości. Wśród 20 tys. algorytmów, zgłoszonych do konkursu, praca Marcina znalazła się w pierwszej dziesiątce.