...
  • PL   EN

Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec

Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Obóz służy nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest miejsce na: specjalistyczne warsztaty z różnych dziedzin (do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy, prowadzone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów, oraz warsztaty ogólnorozwojowe – filmowe, plastyczne, teatralne. Znaczącą cześć zajęć warsztatowych i wykładów prowadzą absolwenci Programu Funduszu. W programie obozu znajdują się też zajęcia rekreacyjne.

 

tygodniowe zajęcia dla 45 osób

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i I-II gimnazjum