...
  • PL   EN

Wielodyscyplinarny obóz naukowy w Serocku, kwiecień/maj

Wielodyscyplinarny obóz naukowy w Serocku, kwiecień/maj 2560 1702 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Obóz jest największym i najstarszym wydarzeniem spośród organizowanych przez Fundusz. Jego celem jest nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest miejsce na: specjalistyczne warsztaty z różnych dziedzin (codziennie 8-9 do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy (codziennie 3 do wyboru), prowadzone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów, oraz warsztaty ogólnorozwojowe – filmowe, plastyczne, teatralne, językowe, filozoficzne itd.

Wieczorami odbywają się spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i kultury. Podczas obozu uczestnicy mają możliwość zaprezentowania wyników własnej pracy podczas wieczornych sesji odczytowych. Znaczącą cześć zajęć warsztatowych i wykładów prowadzą absolwenci Programu Funduszu.

10-dniowe zajęcia dla 80 osób

 

Tak wyglądały programy obozu w ostatnich latach:

 

 

 

Polecamy wspomnieniowy felieton naszego dawnego stypendysty Jacka Dehnela na temat wiosennych obozów.

 

Obozy w Serocku to część długiej tradycji wiosennych obozów naukowych. Przez całą poprzednią dekadę spotykaliśmy się w Świdrze k. Otwocka. A jeszcze wcześniej – w Jadwisinie k. Serocka! Ośrodek, w którym organizujemy zajęcia od kilku lat, niemal sąsiaduje z kultowym wśród Funduszowców Parkiem Jadwisińskim.

 

Jadwisin - obóz naukowy 1990 KFnrD

Jadwisin 1990 / fot. K. Kowalewski

 

Więcej zdjęć na facebook.com/zdolni: 2011 – 20122013201420152016

 

Film nakręcony na obozie w Serocku w roku 2014