• PL   EN

Warsztaty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty

Warsztaty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W czasie warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach nad problemami badawczymi zaproponowanymi przez pracowników różnych zakładów Wydziału Chemii z zakresu chemii bioorganicznej i fizycznej, syntezy organicznej, krystalochemii, spektroskopii, układów nieorganicznych, charakterystyki mikroskopowej i nanoskopowej materiałów, reakcji enzymatycznych. Daje im to możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi na Wydziale badaniami oraz zdobycia doświadczenia w pracy laboratoryjnej, także z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu badawczego. Ponadto w programie znajdują się wykłady dotyczące różnych dziedzin chemii, prowadzone przez pracowników Wydziału. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

Podstawą kwalifikacji na warsztaty jest rozwiązanie zadań kwalifikacyjnych.

pięciodniowe zajęcia dla 20 osób

Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Back to top