...
  • PL   EN

Warsztaty neuronaukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, czerwiec

Warsztaty neuronaukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, czerwiec 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny – biorą w nich udział biolodzy, fizycy i informatycy. Wspólnym tematem ich pracy są zjawiska związane z aktywnością mózgu. Podczas wykładów uczestnicy zapoznają się z badaniami prowadzonymi w IBD PAN. Jednak główną częścią warsztatów jest praca grupach, w kilku pracowniach Instytutu. Zadania wykonywane przez uczniów stanowią zwykle istotny wkład w badania prowadzone na co dzień w Instytucie, a niekiedy kontynuacją warsztatów są indywidualne staże naukowe. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

dla 15 osób

Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.