...
  • PL   EN

Warsztaty matematyczne w Krakowie

Warsztaty matematyczne w Krakowie 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 30 marca – 2 kwietnia dla 36 stypendystów zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejną edycję warsztatów matematycznych.

Pierwsze spotkanie 31 marca dotyczyło zagadnień inżynieryjnych i odbyło się w biurze CH2M, fundatora warsztatów, gdzie uczestnicy mieli okazję odkryć tajniki pracy inżynierów stawiających czoła jednym z najbardziej kompleksowych wyzwań infrastrukturalnych na świecie. Uczestnicy wzięli udział w symulacji pracy wielobranżowego zespołu projektowego, pracującego nad projektem sterowania przepompowni wałowej. Zadania prowadzone przez reprezentantów działu budowlanego, geotechniki, GIS oraz aparatury kontrolno-pomiarowej kładły nacisk na współpracę i mnogość działań wymaganych przy tego rodzaju przedsięwzięciach, jak m.in. zaznaczenie przekroju na podstawie modelu terenu czy analiza i dobór systemu sterowania pompami. Wyznaczenie minimalnej wysokości podnoszenia pompy wzbudziło największe zainteresowania.

Tegoroczne wykłady i prowadzone później ćwiczenia obejmowały: przestrzenie metryczne (prowadzenie wykładu: prof. dr hab. Edward Tutaj), ciągi, otwartość i domkniętość (dr hab. Piotr Niemiec), zwartość i spójność (dr Krzysztof Ciesielski), oraz ciągłość (dr Joanna Orewczyk).

Ćwiczenia prowadzone były w dwóch grupach: bardziej i mniej zaawansowanej, dzięki czemu uczestnicy optymalnie mogli skorzystać z zajęć.

Niedzielny wykład podsumowujący warsztaty wygłosił dr Andrzej Czarnecki.

Tradycyjnie, był też czas na wyjście do filharmonii i wieczorne zajęcia na temat japońskiej gry go.

Zobacz program warsztatów [pdf]

 

Warsztaty sfinansowała CH2M Foundation