...
  • PL   EN

Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty

Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Od strony merytorycznej przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień geometrii i algebry. Ponadto, pod okiem wykładowców, samodzielnie rozwiązują zadania, pozwalające lepiej zrozumieć prezentowane problemy. Uczestnicy przygotowują także własne wystąpienia. W wolnym czasie uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych a także doskonalą umiejętność gry w brydża sportowego. W programie jest także wycieczka po Trójmieście.

To jedyne warsztaty Funduszu, do udziału w których zapraszamy również rodziców (opiekunów), dla których prowadzony jest osobny blok zajęć poświęconych pracy z dziećmi zdolnymi.

trzydniowe zajęcia dla 20 osób

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i I-II gimnazjum