...
  • PL   EN

Warsztaty w Instytucie Matematycznym PAN, maj

Warsztaty w Instytucie Matematycznym PAN, maj 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych z zakresu matematyki uniwersyteckiej. W minionych klatach omawiane były m.in. takie zagadnienia jak: klasyfikacja powierzchni, elementy teorii miary. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki UW.

dla 20 osób