...
  • PL   EN

Warsztaty w Instytucie Informatyki UW

Warsztaty w Instytucie Informatyki UW 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 21-25 lutego zorganizowaliśmy kolejne warsztaty informatyczne dla naszych stypendystów.

Podczas warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Informatyki UW. W minionych latach warsztat były poświęcone takim problemom jak: algorytmika problemów NP-trudnych, algorytmy grafowe, algorytmy tekstowe. Pozostały czas poświęcony jest na samodzielną pracę nad zaproponowanymi przez wykładowców problemami. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

W zajęciach wzięło udział 22 stypendystek i stypendystów.

Zobacz program warsztatów (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.