...
  • PL   EN

Warsztaty w Instytucie Informatyki UW, marzec

Warsztaty w Instytucie Informatyki UW, marzec 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podstawą kwalifikacji na warsztaty są rozwiązania zadań, przygotowanych i ocenianych przez prowadzących zajęcia.

Podczas warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Informatyki UW. W minionych latach warsztat były poświęcone takim problemom jak: algorytmika problemów NP-trudnych, algorytmy grafowe, algorytmy tekstowe. Pozostały czas poświęcony jest na samodzielną pracę nad zaproponowanymi przez wykładowców problemami. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób


Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.