...
  • PL   EN

Warsztaty w Instytucie Fizyki PAN

Warsztaty w Instytucie Fizyki PAN 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 14-19 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych stypendystów kolejną edycję warsztatów badawczych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w kilku grupach badawczych nad problemami przedstawionymi przez pracowników Instytutu, są to m.in.: zagadnienia z zakresu fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki. Uczniowie pracują samodzielnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Ich praca stanowi realny wkład w badania prowadzone w Instytucie. Warsztaty kończy seminarium podsumowujące, z udziałem opiekunów poszczególnych zadań, podczas którego każdy z zespołów przedstawia krótką prezentację swojej pracy, odpowiadając również na pytania z sali.

W zajęciach wzięły udział 23 osoby.

Zobacz program warsztatów (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.