...
  • PL   EN

Warsztaty informatyczne w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty

Warsztaty informatyczne w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty 1500 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Uczestnicy warsztatów pracują nad zagadnieniami związanymi z tematyką zadań kwalifikacyjnych – przede wszystkim matematycznym modelowaniem zjawisk przyrodniczych oraz problemami przepływu informacji w sieci. Mają też możliwość zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Centrum i jego, unikatowymi w Polsce, zasobami sprzętowymi. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

Podstawą kwalifikacji na warsztaty są rozwiązania zadań, przygotowanych i ocenianych przez pracowników Centrum, a udział w zajęciach wymaga sprawnego programowania.

pięciodniowe zajęcia dla 10 osób