...
  • PL   EN

Warsztaty biologiczne

Warsztaty biologiczne 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 4-9 marca zorganizowaliśmy w Warszawie kolejne warsztaty biologiczne dla 35 naszych stypendystów. 

Uczestnicy pracują w kilku grupach, w różnych placówkach naukowych: na Wydziale Biologii UW (Zakład Genetyki Bakterii, Zakład Hydrobiologii, Zakład Parazytologii. Instytut Genetyki i Biotechnologii), Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytucie Matki i Dziecka. Podczas warsztatów uczestnicy mogą nie tylko zapoznać się z badaniami prowadzonymi w poszczególnych placówkach, ale także samodzielnie przeprowadzić eksperymenty z wykorzystaniem technik laboratoryjnych i nowoczesnego sprzętu badawczego. We wszystkich placówkach mają też dostęp do bibliotek i komputerowych baz danych oraz możliwość konsultacji z pracownikami naukowymi.

Część badawczą warsztatów uzupełniła wizyta w teatrze (Msza za miasto Arras w Teatrze Narodowym) i dyskusja o spektaklu następnego dnia.

Zobacz program warsztatów (pdf)

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.