...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec

Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas warsztatów uczniowie pracują w kilkuosobowych zepołach badawczych, pod opieką pracowników naukowych nad wybranymi zagadnieniami z dziedziny fizyki teoretycznej i doświadczalnej, takimi jak: geofizyka, optyka kwantowa, fizyka materii skondensowanej, jądra atomowego, cząstek elementarnych, kosmologia, symulacje komputerowe procesów fizycznych. Do dyspozycji uczestników warsztatów jest również biblioteka Wydziału oraz naukowe bazy danych. Praca nad zadaniem jest kontynuowana po warsztatach (pod opieka zdalną), a wyniki sa prezentowane w czasie II części warsztatow w czerwcu.

Kwalifikacja na warsztaty odbywa się na podstawie zadań zaproponowanych i ocenianych przez opiekunów poszczególnych tematów. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób